Inicijativa mladih za ljudska prava predstavila je publikaciju “Vodič kroz instituciju Zaštitnika građana” namenjenu upoznavanju građana sa radom institucije Ombudsmana kao i načinima na koje se građani mogu obratiti ovoj instituciji.

Osim detaljnog prikaza načina putem kojih se građani mogu obratiti za pomoć instituciji Ombudsmana, publikacija sadrži i informacije o nadležnostima, istoriji, mandatu Zaštitnika građana i drugim uslugama koje ova institucija pruža.

Autor publikacije Boban Stojanović naglasio je na promociji da je Vodič namenjen pre svega građanima i građankama, ali i institucijama kao što su lokalni ombudsmani koji bi građanima dali Vodič u slučajevima kada im se jave sa pritužbama koje nisu u njihovoj, već u nadležnosti republičkog ombudsmana.

Boban Stojanović, autor publikacije

Promociji Vodiča prisustvovali su i lokalni ombudsmani koji su u diskusiji razgovarali i o stanju institucije lokalnog ombudsmana u Srbiji, daljem radu Udruženja ombudsmana Srbije i širenju mreže lokalnih institucija zaštitnika građana.

Lokalni ombudsmani prethodno su učestvovali na dvodnevnoj konferenciji “Promocija lokalnog ombudsmana u jedinicama lokalne samouprave u kojima ova institucija nije ustanovljena”.

Uroš Jovanović, Inicijativa mladih za ljudska prava

Konferencija i publikacija “Vodič kroz instituciju Zaštitnika građana” realizovane su uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji.

Publikaciju možete pročitati u PDF formatu.