fbpx

Region

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) je regionalna mreža nevladinih organizacija koja svoja sedišta ima u Beogradu (Srbija), Zagrebu (Hrvatska), Podgorici (Crna Gora), Sarajevu (Bosna i Hercegovina) i Prištini (Kosovo).

Hrvatska

Adresa: Eugena Kumičića 8, 10000 Zagreb
Telefon: +385 98 552976
Email: [email protected]

Saznaj više
.hr

Srbija

Adresa: Dobračina 4, 11000 Beograd
Telefon: +381 11 30 35 145
Email: [email protected]

Saznaj više
.rs

Bosna i Hercegovina

Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 8/4, 71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 219 047
Email: [email protected]

Saznaj više
.ba

Kosovo

Adresa: Gustav Mayer 6, 10000 Priština
Telefon: +381 38 248 509
Email: [email protected]

Saznaj više
.ks

Crna Gora

Adresa: Studentska ulica Lamela 8, br. 5, 81000 Podgorica
Telefon: +382 20 513 687
Email: [email protected]

Saznaj više
.me