fbpx

Održana Letnja škola ljudskih prava

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) održala je Letnju školu ljudskih prava za dvadeset mladih aktivista/aktivistikinja, novinara/novinarki i pravnika/pravnica u periodu od 1. do 8. avgusta 2020. godine putem Zoom platforme. Teme koje su bile obrađene su sloboda okupljanja, pristup informacijama od javnog značaja, zaštita podataka od ličnosti, diskriminacija, kao i sloboda udruživanja.

0 komentara

Podneta inicijativa Zaštitniku građana za pokretanje postupka kontrole rada MUP-a

Dvanaest udruženja građana, uključujući i Inicijativu mladih za ljudska prava, podnelo je inicijativu Zaštitniku građana za pokretanje postupka kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva unutrašnjih poslova, u vezi sa postupanjem policije po prijavama građana koje se odnose na okupljanja grupa građana koje u večernjim satima sa stambenih zgrada pale baklje i pirotehnička sredstva, kao i u vezi sa dodeljivanjem dozvola za kretanje u vreme zabrane kretanja.

0 komentara

Kako se obratiti Zaštitniku građana?

Vodič kroz instituciju Zaštitnika građana sadrži objašnjenja i pojednostavljenja institucije ombudsmana, odnosno Zaštitnika građana. Vodič koji je kreirala Inicijativa mladih za ljudska prava treba da vam posluži da razumete zašto institucija Ombudsmana postoji, zašto je formirana, na koji način štiti vaša prava, koje su joj nadležnosti i kako putem Zaštitnika građana možete zaštititi svoja prava.

0 komentara

Publikacija “Vodič kroz instituciju Zaštitnika građana”

Vodič pred vama predstavlja jednu vrstu objašnjenja i pojednostavljenja institucije ombudsmana, odnosno Zaštitnika građana. Vodič bi trebalo čitaocu da posluži da razume zašto ova institucija postoji, zašto je uopšte formirana, na koji način štiti vaša prava, koji je njen položaj u pravnom sistemu Republike Srbije, koje su joj nadležnosti, kako radi, na koji način joj se možete obratiti i kako možete da zaštitite svoja prava. Cilj vodiča je da se građani upoznaju sa mehanizmom zaštite prava kroz instituciju Zaštitnika građana, kao i promocija ljudskih prava i zaštita građana.

0 komentara

Predstavljena publikacija “Vodič kroz instituciju Zaštitnika građana”

Inicijativa mladih za ljudska prava predstavila je publikaciju “Vodič kroz instituciju Zaštitnika građana” namenjenu upoznavanju građana sa radom institucije Ombudsmana kao i načinima na koje se građani mogu obratiti ovoj instituciji.

0 komentara