fbpx

Publikacija “Vodič kroz instituciju Zaštitnika građana”

Vodič pred vama predstavlja jednu vrstu objašnjenja i pojednostavljenja institucije ombudsmana, odnosno Zaštitnika građana. Vodič bi trebalo čitaocu da posluži da razume zašto ova institucija postoji, zašto je uopšte formirana, na koji način štiti vaša prava, koji je njen položaj u pravnom sistemu Republike Srbije, koje su joj nadležnosti, kako radi, na koji način joj se možete obratiti i kako možete da zaštitite svoja prava. Cilj vodiča je da se građani upoznaju sa mehanizmom zaštite prava kroz instituciju Zaštitnika građana, kao i promocija ljudskih prava i zaštita građana.

0 komentara

Predstavljena publikacija “Vodič kroz instituciju Zaštitnika građana”

Inicijativa mladih za ljudska prava predstavila je publikaciju “Vodič kroz instituciju Zaštitnika građana” namenjenu upoznavanju građana sa radom institucije Ombudsmana kao i načinima na koje se građani mogu obratiti ovoj instituciji.

0 komentara