fbpx

Publikacija „Negiranje genocida u Srebrenici – Pravci zagovaranja i moguće inicijative”

Publikacija Negiranje genocida u Srebrenici – Pravci zagovaranja i moguće inicijative” pruža uvid u pravni okvir Republike Srbije u kontekstu genocida u Srebrenici, kao i u stavove koji politički akteri imaju prema istom. Služeći se primerima iz zemalja Evropske unije (EU), publikacija nudi smernice za borbu protiv negiranja genocida u Srebrenici.

U publikaciji se najpre ističu nedostaci pravnog sistema Republike Srbije kada su u pitanju suočavanje sa prošlošću, odnos prema genocidu u Srebrenici i memorijalizacija. U središnjem delu publikacije izvršena je analiza nacionalnog pravnog okvira i istaknute su obaveze koje Republika Srbija ima kao zemlja kandidat za članstvo u EU. Takođe, napravljen je i osvrt na odnos parlamentarnih stranaka prema genocidu u Srebrenici i analizira se kako relativizacija i negiranje činjenica u vezi sa genocidom u Srebrenici utiču na proces demokratizacije Republike Srbije.

U poslednjem delu publikacije predlažu se konkretne izmene odredbi Krivičnog zakonika Republike Srbije, zagovara se adekvatna primena postojećeg pravnog okvira i pružaju se smernice za akreditaciju programa suočavanja s prošlošću i poboljšanje procesa memorijalizacije i komemoracije.

Izveštaj možete pročitati ovde.

 

*Ova publikacija je finansirana od strane Evropske unije. Sadržaj publikacije je isključivo odgovornost Inicijative mladih za ljudska prava i ne odražava nužno stavove Evropske unije.

*Publikacija „Negiranje genocida u Srebrenici – Pravci zagovaranja i moguće inicijative” deo je projekta Zagovaranjem, artivizmom i obrazovanjem do zaustavljanja poricanja genocida i jačanja procesa pomirenja. Projekat je podržan od strane Ministarstva spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke. Nemačka podržava napore u uspostavljanju participativne kulture sećanja, regionalne saradnje i pomirenja u regionu Zapadnog Balkana.

20.05.2023

Ostale publikacije