Fondacija Heinrich Böll i Inicijativa mladih za ljudska prava organizovali su konferenciju pod nazivom “Nasilna društva u tranziciji”, koja je od 17. do 20. juna 2004. godine održana u Risnu (Crna Gora).

Preko 30 aktivista i aktivistkinja, univerzitetskih profesora i novinara iz Srbije i sa Kosova učestvovalo je na ovoj konferenciji, koja je deo projekta “Alternativni dijalog Kosovo – Srbija”. Učesnici su 4 dana raspravljali o sledećim tema: Prošlost kao prepreka – sagledavanje i pouke iz prošlosti, Radikalizacija postkonfliktnih društava – uloga pravde i mladih, Stanje na univerzitetima, Uloga civilnog društva – mladi i konflikt, Iskustva u dijalogu. U okviru projekta će dva puta godišnje biti održavani omladinski forumi na kojima će se raspravljati o društvenim i političkim problemima Kosova i Srbije.

Zaključci i transkript objavljeni su u publikaciji – Nasilna društva u tranziciji – Alternativni dijalog Kosovo – Srbija.