Grupa organizacija civilnog društva poziva nadležno javno tužilaštvo i Zaštitnika građana da u što kraćem roku informišu javnost o preduzetim radnjama i rezultatima svojih postupaka i istraga slučaja torture koju su, prema tvrdnjama organizacije “Da se zna”, u noći 14. februara 2024. godine izvršili policijski službenici prilikom pretresa stana u kojem žive mladić i devojka pripadnici LGBTI+ populacije. Istovremeno pozivamo MUP Srbije da neodložno suspenduje policijske službenike osumnjičene za torturu do okončanja istrage navoda o torturi motivisanoj mržnjom zbog seksualne orijentacije dvoje građana, što je obaveza Srbije prema međunarodnim standardima ljudskih prava proisteklih iz prakse Evropskog suda za ljudska prava. 

U slučajevima koji se odnose na teška kršenja ljudskih prava, naročito onih koje izvrše državni službenici i institucije kao što je to ovde slučaj, javnost ne može biti zadovoljena samo informacijama o tome da je “formiran predmet” i “pokrenut postupak”, već i informacijama koje će pokazati da su institucije ozbiljno, temeljno i neodložno pristupile utvrđivanju svih činjenica i rasvetljavanju slučajeva. 

Poslednjih godina, a naročito u poslednjih nekoliko meseci, svedoci smo da su pripadnici LGBTI+ populacije, Romi, kao i mnogi učesnici građanskih protesta u Srbiji – naročito mladi – bili žrtve policijske torture u više navrata. Nepravovremenim i netemeljnim reagovanjem ili čak relativizovanjem i opravdavanjem ovih dela, nadležne institucije stvorile su klimu sistemske nekažnjivosti službenika za tela torture i zlostavljanja, o čemu najbolje govori podatak da godinama unazad ni službenik u Srbiji nije osuđen i otpušten zbog izvršenja torture i zlostavljanja.

Podsetimo da je Evropski komitet za sprečavanje torture i nečovečnog ili nehumanog postupanja i kažnjavanja (CPT) u nedavno objavljenom izveštaju o poseti Srbiji iz marta 2023. konstatovao da je u Srbiji i dalje prisutno zlostavljanje osumnjičenih za krivična dela od strane policajaca, zbog čega se vlasti pozivaju da usvoje i primene koherentnu strategiju za iskorenjivanje takvog postupanja. CPT navodi da je tokom ad hoc posete Srbiji delegacija intervijuisala značajan broj lica koja se nalaze u pritvoru, od kojih je čak više od 40% iznelo verodostojne navode o zlostavljanju.

Potpisnice:
1. Beogradski centar za ljudska prava
2. Građanske inicijative
3. Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM
4. Helsinški odbor za ljudska prava
5. Da se zna!
6. Geten – Centar za prava LGBTIKA osoba
7. Grupa ’IZAĐI’
8. Asocijacija Duga
9. A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava
10. PIN – Mreža psihosocijalnih inovacija
11. Nezavisno udruženje novinara Srbije
12. Inicijativa mladih za ljudska prava
13. Fondacija Centar za demokratiju
14. FemPlatz
15. Civil Rights Defenders
16. IAN – Međunarodna mreža pomoći
17. NVO Atina
18. CRPC – Centar za kriznu politiku i reagovanje
19. ALTERO – Asocijacija za lični trening, edukaciju, razvoj i osnaživanje
20. DRC – Danski savet za izbeglice Srbija