fbpx

Razmena novih perspektiva: Studijska poseta Prištini

Osamnaestoro mladih iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Kosova prvi put je posetilo Prištinu u sklopu Studijske posete Prištini, koja je bila deo Mirëdita, dobar dan! festivala od 4. do 6. maja. Studenti i studentkinje su tokom trodnevne posete imali priliku da se upoznaju sa borcima i borkinjama za ljudska prava, mirovnim aktivistima/kinjama, kao i sa predstavnicima kosovskih institucija, i razgovaraju o manjinskim pravima na Kosovu, jezičkoj segregaciji, ratnim zločinima na Kosovu, kao i o značaju memoralizacije.

0 komentara

Poziv za učešće na programu “Korak bliže miru”

Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji poziva mlade aktiviste/kinje, novinare/ke, studente/kinje od 18 do 25 godina da se prijave na program “Korak bliže miru” koji će se održati od 24. do 27. maja 2023. godine u Tuzli. 

0 komentara

Završena treća faza programa razmene „Izlaz iz spirale nacionalizma i populizma” u Nici

Dvadesetoro mladih sa Zapadnog Balkana, Nemačke i Francuske bilo je deo programa razmene „Izlaz iz spirale nacionalizma i populizma” (“Escaping the loop of nationalism and populism”), koji organizuje Inicijativa mladih za ljudska prava u saradnji sa Francusko-nemačkom kancelarijom za mlade (OFAJ), Crossborder factory, kao i Međunarodnim evropskim centrom iz Nice (CIFE). Nakon Berlina i Beograda, učesnici i učesnice programa imali su priliku da se u Nici upoznaju sa izazovima sa kojima se suočava francusko društvo, kao i da razgovaraju o nacionalističkim i populističkim politikama.

0 komentara

Pomirenje društava, a ne elita

Mira Furlan se tek nakon smrti Tuđmana i Miloševića vratila na ove prostore, ali nije doživjela da se neko posrami i da se odbace ideologije mržnje, rečeno je na panel diskusiji “Uloga i doprinos mladih u procesu izgradnje mira i pomirenja”

CIFE, crossborder factory i Inicijativa organizovali seminar za mlade “Appreciate Democracy, Protect Democracy”

The centre international de formation européenne (CIFE), crossborder factory (CBF) i Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR Srbija) organizovale su onlajn interaktivni seminar pod nazivom “Appreciate Democracy, Protect Democracy” koji je održan od 7. do 11. decembra 2020, a okupio je 15 mladih iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Francuske, Severne Makedonije, Nemačke, Kosova, Albanije i Hrvatske.

0 komentara