The centre international de formation européenne (CIFE), crossborder factory (CBF) i Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR Srbija) organizovale su onlajn interaktivni seminar pod nazivom “Appreciate Democracy, Protect Democracy” koji je održan od 7. do 11. decembra 2020, a okupio je 15 mladih iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Francuske, Severne Makedonije, Nemačke, Kosova, Albanije i Hrvatske.

Prvog dana seminara učesnici su imali priliku da se međusobno upoznaju, razmene mišljenja i diskutuju o tome šta za njih znači demokratija. Nakon toga, učesnicima se obratio Frank Morawietz iz crossborder factory, koji je u svom izlaganju naveo pet ključnih tačaka za koje smatra da su krucijalne za opstanak demokratije u Evropi: odnosi između Francuske i Nemačke, suočavanje sa prošlošću, poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda, evropska dimenzija kao i suočavanje sa kompleksnošću. 

U drugom delu prvog dana, učesnici su imali zadatak da u međusobnom razgovoru dođu do odgovora na pitanje šta je trenutno najveći izazov za demokratiju u svetu. Nakon rada u grupama, odgovori do kojih su došli jesu populizam, lažne vesti, korupcija, nedostatak poverenja u institucije, elitizam, birokratija kao i terorizam i nasilni ekstremizam. Takođe, trećeg dana, učesnici su kroz rad u grupama trebali da dođu do odgovora na pitanje šta za njih znači “demokratski građanin” a neki od odgovora su bili da je demokratski građanin onaj ko konstantno zagovara poštovanje osnovnih ljudskih prava, neko ko poštuje i uvažava tuđa razmišljanja, neko kome je dovoljno stalo da uloži svoje vreme doprinoseći boljem funkcionisanju zajednice, neko ko je zagovara inkluzivnost i jednakost u svom svakodnevnom životu.

Tokom drugog dana, učesnici su imali priliku sa razgovaraju sa Tobiasom Flessenkemperom, šefom misije Saveta Evrope u Beogradu koji je predstavio rad Saveta Evrope ali i pružio uvid u istorijat stvaranja Evropske unije kao i izazova koji su se pojavljivali u međuvremenu. Učesnici su imali različita pitanja na temu stanja demokratije i vladavine prava, pogotovo na Zapadnom Balkanu kao zašto je važno biti demokratski osvešćen, ali i kako ohrabriti mlade da više učestvuju u demokratskom procesu

Drugog, trećeg i četvrtog dana seminara učesnici su imali priliku da rade zajedno sa organizacijom planpolitik iz Berlina. Tokom prve sesije učesnici su se upoznali sa istorijatom i procesom evropskih integracija kroz interaktivni kviz. Takođe su imali zadatak da urade mini  istraživanje o različitim institucijama Evropske unije, kao što su Evropski parlament, Savet Evropske unije, Evropska komisija koje su potom predstavili ostatku grupe. Na drugoj sesiji, zadatak je bio da se odredi šta je ono što je uloga Evropske unije u realnosti kada govorimo o demokratiji i vladavini prava, a šta je ono što bi trebalo da bude njena uloga u nekom narednom periodu. Učesnici su imali priliku i da razviju sopstvene preporuke Evropskoj uniji, kako bi se razvoj demokratije i vladavine prava popeo na viši nivo.

Na poslednjoj sesiji sa organizacijom planpolitik, učesnici su, podeljeni u dve grupe, razvijali dva različita scenarija o budućnosti Evrope za narednih 15 godina: jedna grupa se bavila Evropom kao i dalje demokratskom, a druga grupa Evropom kao vrlo nedemokratskom. Poslednji zadatak za učesnike je bio da napišu predlog praktične politike koji je usmeren evropskim institucijama a tiče se očuvanja demokratije i vladavine prava.