Osamnaestoro mladih iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Kosova prvi put je posetilo Prištinu u sklopu Studijske posete Prištini, koja je bila deo Mirëdita, dobar dan! festivala od 4. do 6. maja. Studenti i studentkinje su tokom trodnevne posete imali priliku da se upoznaju sa borcima i borkinjama za ljudska prava, mirovnim aktivistima/kinjama, kao i sa predstavnicima kosovskih institucija, i razgovaraju o manjinskim pravima na Kosovu, jezičkoj segregaciji, ratnim zločinima na Kosovu, kao i o značaju memoralizacije.

Učesnici i učesnice studijske posete imali su priliku da posete izložbu “Bilo jednom, ne ponovilo se” koja je posvećena deci stradaloj u ratu na Kosovu. Pored toga, učesnici/ce su razgovarali sa direktorom Fonda za humanitarno pravo Bekijem Blakajem o značaju umetnosti za proces suočavanja sa prošlošću. 

“Jedini način da se razbije krug nasilja u regionu je da se ustanove činjenice o događajima koji su se desili i da se mladi obrazuju na tu temu”, rekao je Blakaj. 

Nakon posete izložbi, učesnici/ce sastali su se sa komesarom za jezike Kosova Slavišom Mladenovićem, koji je sa njima razgovarao o Zakonu o upotrebi jezika na Kosovu i neuspehu njegove implementacije. Mladenović je objasnio da se zakon ne poštuje ni na jednom nivou, da ga jako mali broj institucija implementira na ispravan način, kao i da postoji ozbiljan nedostatak kapaciteta za delotvornu institucionalizaciju zakona. 

S druge strane, Mladenović je istakao implementaciju jezičke reforme kao put ka pomirenju, naglašavajući da bi ona mogla izgraditi poverenje između zajednica, koje trenutno ne postoji, kao i između zajednica i institucija, među kojima komunikacija takođe manjka. 

Nakon razgovora sa Mladenovićem, učesnici/ce studijske posete imali su priliku da posete Fond za humanitarno pravo i da o tranzicionoj pravdi razgovaraju sa Amerom Alijom. Alija je sa učesnicima/cama razgovarao o suđenjima za ratne zločine, procesuiranju ratnih zločinaca, i suočavanju sa prošlošću na Kosovu.

Na kraju, učesnici/ce posetilli su kancelariju Inicijative mladih za ljudska prava Kosovo, i razgovarali sa aktivistima/kinjama o značaju regionalne saradnje, ljudskim pravima, i izgradnji mira.

Put sećanja

Poslednjeg dana studijske posete, učesnici/ce učestvovali su u šetnji pod nazivom “Put sećanja”, koju je vodio Korab Krasnići iz organizacije ForumZFD. Tokom šetnje, učesnici/ce su razgovarali o dominantnim narativima koji su prisutni u javnom prostoru, kao i o tome na koji način javnost percipira istoriju i realnost Kosova. Krasnići je istakao značaj alternativnih narativa koji promovišu istinu i podrivaju nacionalističke tendencije. 

Studijska poseta je završena večerom sa istraživačem Ramadanom Ilazijem, na kojoj su učesnici/ce imali priliku da sa njim razgovaraju o regionalnoj perspektivi evropskim integracijama. 

“Regionalna saradnja predstavlja jedini put ka Evropskoj uniji i jedini je način za razvoj i prosperitet naših društava”, rekao je Ilazi.

Zahvaljujemo se svim učesnicima i učesnicama, sagovornicama i sagovornicima na doprinosu Studijskoj poseti Prištini.