fbpx

Nasilna društva u tranziciji – Alternativni dijalog Kosovo – Srbija

Uvodne napomene: Nasilje nije rešenje, moramo vrati dostojanstvo žrtvama Kada sam tokom poslednjih godina putovao po Kosovu svaki put mi se činilo da ima nade da prevaziđu posledice zločinačke politike Srbije tokom prošle decenije. Svaki put bi se suočaio sa novim pitanjima i novim činjenicama o velikim i strašnim zločinima koje su srpske snage počinile tokom devedesetih. Nikada neću zaboraviti lica ljudi koji su mi govorili o zlu. Nikada neću zaboraviti noći provedene sa gotovo nepoznatim ljudima koji su spremni da do svitanja govore o tragedijama i onome šta se dogodilo. Bilo je dovoljno da smo pitam.

0 komentara

YIHR Newsletter – jun 2004.

Aktivnosti u junu 2004: – Srušene kuće – uništeni životi  – Nasilna društva u tranziciji  – Mladi i ratni zločini – Hag – put suočenja sa prošlošću

0 komentara

Nasilna društva u tranziciji

Fondacija Heinrich Böll i Inicijativa mladih za ljudska prava organizovali su konferenciju pod nazivom “Nasilna društva u tranziciji”, koja je od 17. do 20. juna 2004. godine održana u Risnu (Crna Gora).

0 komentara

Državni organi moraju sprečiti nasilje i primeniti zakonske mere prema nasilnicima

Inicijativa mladih poziva državne institucije u Srbiji da po hitnom postupku sprovedu istragu i privedu pravdi huligane koji su u gradovima širom Srbije demolirali i spaljivali islamske verske objekte i demolirali imovinu čiji su vlasnici Albanci i Bošnjaci. Država je dužna da na teritoriji pod njenom efektivnom kontrolom obezbedi sigurnost i ravnopravnost svih građana bez obzira na etničku i versku pripadnost. Inicijativa mladih očekuje od državnih organa, pre svega policije da učine sve što je u njihovoj moći da spreče nasilje prema pripadnicima manjinskih zajednica, novinarima, nevladinim organizacijama i diplomatskim predstavnicima drugih država.

0 komentara

Nasilje mora odmah da prestane

Inicijativa mladih poziva UNMIK i KFOR, kao i predstavnike kosovskih vlasti da najhitnije učine sve što je u njihovoj moći da zaustave nasilje. UNMIK i KFOR su po svojim mandatima dužni da obezbede sigurnost svim građanima Kosova, posebno nealbancima i da sve one koji učestvuju u progonima i nasilju zasnovanom na etničkoj mržnji najhitnije privedu pravdi. Kosovski političari moraju jasno reagovati i učiniti sve da nasilje prestane.

0 komentara