fbpx

Nasilna društva u tranziciji – Alternativni dijalog Kosovo – Srbija

Projekat “Nasilna društva u tranziciji” i rad Inicijative mladih za ljudska prava na Kosovu zapravo su zasnovani na želji da čujemo o prošlosti i da tražimo istinu, pravdu i odgovornost. Tek posle tog sleda možemo razgovarati o pomirenju. Zahvalan sam fondaciji Henrich Boll jer je podržala ideju u koju zaista verujemo.

Izgradnja poverenja je jedni put do boljih odnosa između Kosova i Srbije. Jer sasvim je sigurno da zaključak koji proizilazi iz vrsnih analiza kaže da nasilje nikako nije rešenje i da je vraćanje ljudskog dostojanstva žrtvama teškog kršenja ljudskih prava u prošlosti jedini put u bolju i svetliju budućnost.

U ovoj publikaciji možete pronaći transkripte sa konferencije koja je krajem maja održana u Risnu, Crna Gora i na kojoj se okupilo preko trideset mladih aktivista, studenta i intelektualca sa Kosova i iz Srbije koji su zajedno razgovarli u okviru pet sesija. Prva sesija se odnosila na prošlost i put suočavanja sa prošlošću. Na drugoj sesiji slušali smo o nacionalizmu i radikalizaciji društava, dok je treća sesija bila posvećena stanju na Univerzitetima. Na četvrtoj i petoj sesiji govorili smo o civilnom društvu i značajnoj ulozi koje ono može imati u  procesu stabilizacije i uspostavljanja pravde. Dogovrili smo se da se ista grupa u delimično proširenom sastavu sretne i sledeće godine i da se organizujemo u forum. Nismo odredili ime foruma, niti smo postavili temelje njegovog delovanja. To je uloga sledećeg sastanka i narednih skupova.

Takođe u sredini ove knjige nalaze se fotografije. Svi oni koji smatraju da se vrednosti koje su iznete u ovoj publikaciju poklapaju sa njihovim dobro došli su u ovaj forum. Kritike onih drugih smo takođe spremni da čujemo. Želim posebno da zahvalim ljudima koji su sa puno entuzijazma radili na ovoj publikaciji.

 

Andrej Nosov

U Prištini, 6.10.2004

NASILNA DRUŠTVA U TRANZICIJI – Alternativni dijalog Kosovo – Srbija

06.10.2004

Ostale publikacije