Inicijativa mladih poziva UNMIK i KFOR, kao i predstavnike kosovskih vlasti da najhitnije učine sve što je u njihovoj moći da zaustave nasilje. UNMIK i KFOR su po svojim mandatima dužni da obezbede sigurnost svim građanima Kosova, posebno nealbancima i da sve one koji učestvuju u progonima i nasilju zasnovanom na etničkoj mržnji najhitnije privedu pravdi. Kosovski političari moraju jasno reagovati i učiniti sve da nasilje prestane.

Inicijativa mladih je tokom dana i noći 17. marta primila na desetine poziva ugroženih građana Kosova, čije su kuće i naselja bila izložena velikom pritisku i naši aktivisti su odmah o tim incidentima obavestili nadležne organe, UNMIK policiju i KFOR. Srbi u kosovskim enklavama su prinuđeni da napuštaju svoje domove, i da beže pred nasilnicima.

Posebno je zabrinjavajuće što se verski objaketi širom Kosova spaljuju, uglavnom pravoslavne srpske crkve i manastiri. U Prizrenu je tokom prošle noći zapaljena zgrada Bogoslovije i naši aktivisti su zabeležili da se je prilikom spaljivanja u zgradi bilo ljudi. Zgrade YU programa u Prištini, prištinska crkva i kuća povratniče porodice Marinković posebno su ugrožene. U mestu Plemetina je tokom prošle noći grupa Albanaca napala aškalijsku porodicu i prisilila ih da napuste svoj dom. Isto se dešava i u srpskim enklavama oko Peći i Prizrena gde je na desetine Srba prinuđeno da napusti svoje kuće.

Inicijativa mladih poziva međunarodne subjekte na Kosovu da odmah preuzmu odgovornost, zaštite ugrožene i obezbede miran život svima na Kosovu. Takođe, pozivamo međunarodne pravosudne organe da u saradnji sa policijom odmah krenu sa kažnjavanjem vinovnika teških etnički motivisanih krivičnih dela.