Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) zahteva od Vlade Republike Srbije da prestane sa diskriminacijom manjinskih verskih zajednica i da redefiniše odredbu Zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost kojom se uvodi pravo na refakciju poreza na dodatu vrednost tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama. za promet dobara i usluga koje vrše u Republici, kao i za dobra koja uvoze, a koja su neposredno povezana sa verskom delatnošću. Kao verske zajednice koje potpadaju pod dejstvo ove odredbe navode se Srpska pravoslavna crkva, Islamska zajednica, Katolička crkva, Slovačka Evangelička crkva a.v, Jevrejska zajednica, Reformatorska hrišćanska crkva i Evangelistička hrišćanska crkva a.v.

Pravo na refakciju nemaju druge verske zajednice (npr. Adventistička crkva, Baptistička crkva, Pentakostalna crkva, Evangelističko-metodistička crkva, Evanđeoska hrišćanska crkva…) koje su već decenijama registrovane u Srbiji, a koje su prema ustavu jednake sa svim drugim crkvama Na ovaj način se direktno diskriminišu ne samo pomenute verske zajednice, već i veliki broj njihovih vernika – građana Srbije, što ih čini građanima drugog reda. 

Ustav Republike Srbije u članu 13, a Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima u članu 26. najstrožije zabranjuju diskriminaciju na osnovu veroispovesti.

Povelja o ljudskim i manjinskim pravima, to jest njen član 27. glasi: „Verske zajednice su   ravnopravne i odvojene od države“.

Na osnovu iznetih ustavnih i drugih zakonskih rešenja, YIHR, zahteva da se omogući svim verskim zajednicama u Srbiji refakcija poreza na dodatu vrednost, a ne samo pomenutim tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama. Svako drugačije zakonsko rešenje biće protivno najvišim domaćim i međunarodnim propisima i kao takvo sporno sa stanovišta ocene ustavnosti i zakonitosti.