fbpx
Vesti

Najveća vrednost našeg društva su mladi koji rade na pomirenju u regionu

Inicijativa mladih za ljudska prava najsrdačnije podržava rad sa mladim ljudima na suočavanju sa prošlošću koje je neophodan uslov za pomirenje u regionu, kao i održivu regionalnu saradnju, i napore Omladinskog odbora za obrazovanje u toj oblasti. Vreme je da i državne institucije spoznaju ovu činjenicu i da pruže podršku ovoj i sličnim grupama mladih ljudi koji na sebe preuzimaju zadatak koji je u najvišem javnom interesu.

Detaljnije

NVO: Nacrti zakona u direktnoj suprotnosti sa najvišim standardima pravne zaštite prava na zaštitu podataka o ličnosti

Organizacije civilnog društva upozoravaju javnost da Nacrt zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova i Nacrt zakona o policiji sadrže odredbe koje su u direktnoj suprotnosti sa najvišim strandardima pravne zaštite Ustavom zajemčenog prava na zašitu podataka o ličnosti, kao i da u značajnoj meri urušavaju demokratske odnose u društvu, a posebno u lokalnoj zajednici.

Detaljnije

„Informer“ prekršio Kodeks novinara upotrebom reči „Šiptar“

Komisija za žalbe Saveta za štampu izrekla je javnu opomenu dnevnom listu „Informer” zbog kršenja Kodeksa novinara Srbije upotrebom reči „Šiptar”. Na osnovu žalbe Inicijative mladih za ljudska prava (Inicijativa) Komisija je zaključila da je „Informer” prekršio Kodeks u pogledu odgovornosti novinara i novinarske pažnje.

Detaljnije

Utvrditi odgovornost za privođenje aktivista inicijative „Ne da(vi)mo Beograd“

Organizacije civilnog društva najoštrije osuđuju privođenje aktivista inicijative „Ne da(vi)mo Beograd“ koji su delili glasilo inicijative, kao i novinarke Bete i jednog prolaznika. Uprkos tome što su organizatori uredno prijavili skup ispred gradske opštine Stari grad i u prijavi najavili da će deliti „informativni materijal o razvoju grada“, pripadnici komunalne policije su po nalogu komunalnog inspektora priveli aktiviste koji su delili glasilo. 

Detaljnije