Inicijativa mladih za ljudska prava i Autonomni ženski centar najoštrije osuđuju napade na Aleksandru Jerkov, poslanicu u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Uvredljivi plakati koji su se pojavili prošle nedelje na ulicama Novog Sada najgrublje urušavaju dostojanstvo ove poslanice i još jednom pokazuju kako se tretiraju žene u Srbiji.

Poruke upućene poslanici ne odnose se na njeno političko delovanje, već se jasno aludira na izreku, koja je seksistička, mizogina i usmerena na nju kao ženu. Nažalost, ovo nije usamljeni primer u kojem se žene u politici napadaju na osnovu pripadnosti ženskom polu. U ovoj, kao i u mnogim drugim situacijama, seksizam se koristi da bi se diskvalifikovala ne samo osoba, već i politička opcija kojoj pripada.

Društvu u Srbiji je potreban kontinuiran rad na podizanju svesti o neravnopravnom položaju u kojem se nalazi ionako mali broj žena koje biraju da se bave politikom. Društvu u kojem živimo nedostaje sistematski rad na obrazovanju stanovništva o tome da su žene podjednako važne na političkoj sceni, kao i muškarci, i da je potrebno da svi budu tretirani na isti način.

Pomenuti plakati nam ukazuju i na to koliko su mržnja i nasilje prema ženama duboko ukorenjeni u našem društvu, kao i da postojeći mehanizmi za borbu protiv govora mržnje nisu efikasni. Zato mi očekujemo da sve političke opcije pruže nedvosmislenu podršku narodnoj poslanici i jasno osude ovaj mizogini čin. Očekujemo da Ženska parlamentarna mreža, kao i Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost svojim saopštenjem, javnosti doznači da su ovakvi napadi na žene u politici nedopustivi. Očekujemo da Poverenica za ravnopravnost označi ovaj akt kao diskriminaciju po osnovu pola. Očekujemo od državnih organa da istraže ko stoji iza ovog ženomrzačkog čina.