Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, mladi Zapadnog Balkana, okupljeni oko regionalne mreže Inicijative mladih za ljudska prava, uputili su vladama država u regionu Regionalnu deklaraciju ljudskih prava.

Mladi iz Beograda, Prištine, Podgorice, Sarajeva i Zagreba su zajednički formulisali probleme koje prepoznaju kao zaostavštinu 90-ih godina prošlog veka, a koji unazađuju društva u kojima žive. Aktivisti i aktivistkinje, rođeni neposredno pre, tokom i nakon ratova na prostoru bivše Jugoslavije, ovim su pokazali spremnost da preuzmu odgovornost i suoče se sa posledicama koje su izazvali ratovi i nedostatak iskrene i ozbiljne politike pomirenja u godinama nakon sukoba.

Dok naše političke elite negiraju zločine, bave se teorijama zavere, i slavljenjem zločinaca, stotine leševa se eshumira iz masovnih grobnica širom naših zemalja. Dok za naše političare međusobno rukovanje predstavlja vrhunac političke hrabrosti i unapredjenja regionalnih odnosa, desetine hiljada mladih ljudi odlazi iz našeg regiona u potrazi za normalnošću, suštinom, perspektivom ili jednostavno hlebom.

Zahtevi, izneti u Deklaraciji, se odnose na ostvarivanje slobode okupljanja i slobode kretanja, priznanje akademskih diploma iz drugih država u regionu, viznu liberalizaciju, obrazovanje na maternjem jeziku i inkluzivnog obrazovanja, garantovanje slobode izražavanja, uspostavljanje telekomunikacionih veza sa Kosovom i ukidanje rominga u regionu. Mladi traže da im se omogući da vole slobodno, a ne samo u svoja četiri zida, da znaju gde su granice zemlje u kojoj žive kao i da se utvrde činjenice i institucionalna odgovornost za zločine počinjene tokom ratnih sukoba u bivšoj Jugoslaviji.

Osim Deklaracije, aktivisti i aktivistkinje su u gradovima širom regiona postavili plakate na kojima su jasno i slikovito izneli svoje zahteve. Neke od poruka koje su se mogle videti na plakatima su: “Ne želim da se ratni zločinci dočekuju kao heroji”, “Da volim koga hoću, bez pardona i kordona”, “Da odem kod Josipa u Split sa BG tablama”.

Međunarodni dan ljudskih prava se obeležava širom sveta povodom usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, 10. decembra 1948. Potpisnici Univerzalne deklaracije želeli su da njenim usvajanjem povrate ljudsko dostojanstvo koje je doživelo krah tokom II svetskog rata, i da postave uslove za svet u kome će vladati mir, i u kome će svi gradjani sveta imati šansu za prosperitet.

Deklaraciju pročitajte OVDE.