fbpx

Mart 2004. na Kosovu – hronologija događaja

Etnički motivisanom nasilju na Kosovu usmerenom ka srpskoj zajednici 2004. godine prethodio je niz manjih incidenata. Pročitajte isečak iz publikacije “Kosovska hronologija: 1974-2017.” Inicijative mladih za ljudska prava.

0 komentara

Državni organi moraju sprečiti nasilje i primeniti zakonske mere prema nasilnicima

Inicijativa mladih poziva državne institucije u Srbiji da po hitnom postupku sprovedu istragu i privedu pravdi huligane koji su u gradovima širom Srbije demolirali i spaljivali islamske verske objekte i demolirali imovinu čiji su vlasnici Albanci i Bošnjaci. Država je dužna da na teritoriji pod njenom efektivnom kontrolom obezbedi sigurnost i ravnopravnost svih građana bez obzira na etničku i versku pripadnost. Inicijativa mladih očekuje od državnih organa, pre svega policije da učine sve što je u njihovoj moći da spreče nasilje prema pripadnicima manjinskih zajednica, novinarima, nevladinim organizacijama i diplomatskim predstavnicima drugih država.

0 komentara

Nasilje mora odmah da prestane

Inicijativa mladih poziva UNMIK i KFOR, kao i predstavnike kosovskih vlasti da najhitnije učine sve što je u njihovoj moći da zaustave nasilje. UNMIK i KFOR su po svojim mandatima dužni da obezbede sigurnost svim građanima Kosova, posebno nealbancima i da sve one koji učestvuju u progonima i nasilju zasnovanom na etničkoj mržnji najhitnije privedu pravdi. Kosovski političari moraju jasno reagovati i učiniti sve da nasilje prestane.

0 komentara