fbpx

Ministar policije bi trebalo da podnese ostavku

Inicijativa mladih poziva Dragana Jočića, ministra unutrašnjih poslova Srbije da podnese ostavku zbog odgovornosti za nasilje prema pripadnicima etničkih manjina i njihovoj imovini. Kao ministar unutrašnjih poslova, on nije sprečio nerede na ulicima Srbije, uništavanje imovine Albanaca, Bošnjaka i Turaka u Srbiji i paljenje islamskih verskih objekata. Ministar policije je odgovoran i za nesprečavanje napada na ambasade, nevladine organizacije i novinare koji su izveštavali o neredima. U svim ovim slučajevima, počinioci nisu pronađeni ili njihova imena nisu saopštena javnosti.

Državni organi moraju sprečiti nasilje i primeniti zakonske mere prema nasilnicima

Inicijativa mladih poziva državne institucije u Srbiji da po hitnom postupku sprovedu istragu i privedu pravdi huligane koji su u gradovima širom Srbije demolirali i spaljivali islamske verske objekte i demolirali imovinu čiji su vlasnici Albanci i Bošnjaci. Država je dužna da na teritoriji pod njenom efektivnom kontrolom obezbedi sigurnost i ravnopravnost svih građana bez obzira na etničku i versku pripadnost. Inicijativa mladih očekuje od državnih organa, pre svega policije da učine sve što je u njihovoj moći da spreče nasilje prema pripadnicima manjinskih zajednica, novinarima, nevladinim organizacijama i diplomatskim predstavnicima drugih država.

0 komentara

Nasilje mora odmah da prestane

Inicijativa mladih poziva UNMIK i KFOR, kao i predstavnike kosovskih vlasti da najhitnije učine sve što je u njihovoj moći da zaustave nasilje. UNMIK i KFOR su po svojim mandatima dužni da obezbede sigurnost svim građanima Kosova, posebno nealbancima i da sve one koji učestvuju u progonima i nasilju zasnovanom na etničkoj mržnji najhitnije privedu pravdi. Kosovski političari moraju jasno reagovati i učiniti sve da nasilje prestane.

0 komentara