fbpx

Javni zastupnici pravde

Inicijativa mladih za ljudska prava sprovodi projekat pod imenom ICTY 2005 u trajanju od 12 meseci. Cilj projekta je informisanje mladih u Srbiji o radu MKSJ i pokretanje javne debate o predrasudama u vezi sa odlukama Tribunala, pokretanje debata na na lokalnom nivou, širom Srbije, ohrabrivanje državnih i lokalnih vlasti za saradnju saradnju sa MKSJ. Posebno važan deo projekta predstavlja šestodnevni trening “Javni zastupnici pravde” koji je održan na Paliću od 26. juna do 1. jula 2005.

0 komentara

Haški tribunal je antizločinački

Volonteri Inicijative mladih za ljudska prava izveli su 9. februara 2005. godine u 12 sati ispred palate “Albanija” uličnu akciju u kojoj su građanima delili letke sa sloganima “Haški tribunal je antizločinački” i “Tribunal radi za nas”.

0 komentara

Trinaest godina od pada Vukovara

Inicijativa mladih za ljudska prava i Fond za humanitarno pravo podsećaju da se na današnji dan navršava trinaest godina od pada Vukovara. 18. novembra 1991. godine, nakon više od tri meseca opsade, suočeni sa silom od 30.000 vojnika, 600 tenkova i oklopnih vozila, branioci Vukovara su predali grad Jugoslovenskoj narodnoj armiji.

0 komentara

YIHR Newsletter – jul 2004.

Aktivnosti Inicijative u julu 2004: – Srebrenica – Zločin koji se ne sme zaboraviti, Potočari – Tribunal, put ka suočenju sa prošlošću, Beograd – Stanje poricanja – suočenje sa prošlošću, Beograd – ICTY – dealing with the past

0 komentara

Priboj- Put suočenja sa prošlošću

Okrugli sto na temu «Rad Međunarodnog Tribunala za bivšu Jugoslaviju, domaćih sudova i zločini u opštini Priboj – Sandžak», javna tribina “Hag i ja” i radionica sa mladima na temu «Tribunal – put do suočenja» održani su u Priboju u okviru relizacije projekta “ICTY – Dealing with the Past”. Okrugli sto i javna tribina održani su 22. jula, a radionica 23. jula 2004. godine.

0 komentara