Inicijativa mladih za ljudska prava sprovodi projekat pod imenom ICTY 2005 u trajanju od 12 meseci. Cilj projekta je informisanje mladih u Srbiji o radu MKSJ i pokretanje javne debate o predrasudama u vezi sa odlukama Tribunala, pokretanje debata na na lokalnom nivou, širom Srbije, ohrabrivanje državnih i lokalnih vlasti za saradnju saradnju sa MKSJ. Posebno važan deo projekta predstavlja šestodnevni trening “Javni zastupnici pravde” koji je održan na Paliću od 26. juna do 1. jula 2005.