Volonteri Inicijative mladih za ljudska prava izveli su 9. februara 2005. godine u 12 sati ispred palate “Albanija” uličnu akciju u kojoj su građanima delili letke sa sloganima “Haški tribunal je antizločinački” i “Tribunal radi za nas”.

Cilj akcije je da se pojača pritisak na nadležne državne institucije Srbije da brže i potpunije ispunjavaju svoje međunarodne obaveze i da se doprinese razbijanju predrasuda o Međunarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju, koje se političkim i medijskim manipulacijama stvaraju u našoj javnosti.

Poruka letka koji je štampala Inicijativa mladih za ljudska prava je da Haški tribunal nije antisrpski, antibošnjački, antihrvatski ili antialbanski, što su kvalifikacije koje mu se u raznim sredinama bivše Jugoslavije pripisuju od strane nastavljača zločinačkih politika, već je isključivo antizločinački.

Letak sadrži i informacije o razlozima i načinu osnivanja Haškog tribunala i o činjenicama o procesima koji se vode protiv optuženih različitih nacionalnosti i u kojima se zastupaju interesi i brani dostojanstvo žrtava različitih nacionalnosti.