fbpx
Održano

Poziv za učešće: Studijska poseta Prištini

U okviru Berlinskog procesa potpisani su sporazumi o slobodi kretanja, priznavanju visokoobrazovnih kvalifikacija i priznavanju stručnih kvalifikacija doktora, stomatologa i arhitekata. Međutim, iako su ovi sporazumi potpisani, između Kosova i BiH i dalje nema naznaka o viznoj liberalizaciji, jer postoji “blokada” bosanskohercegovačkih institucija, kao i nedostatak političke volje. Samim tim, mladi ne mogu slobodno da putuju, što im onemogućava i saradnju i razmenu na svim poljima. 

Tokom studijske posete Prištini razgovaraćemo o potrebi i važnosti vizne liberalizacije i šta bi ova odluka značila za ljude ove dve zemlje. Takođe, mladi će imati priliku da razgovaraju sa donosiocima odluka, umetnicima/cama i aktivistima/kinjama iz Srbije, Kosova i Bosne i Hercegovine, kao i da prošetaju kroz istoriju Prištine. 

Inicijativa veruje u region u kome će svi moći slobodno da putuju, upoznaju se i druže, i podstiče mlade da tokom trajanja programa preispituju dominantne narative sa kojima su odrasli, lične predrasude i stereotipe. 

Tokom studijskog programa, imaćeš jedinstvenu priliku da učestvuješ i na Festivalu “Mirëdita, dobar dan”, kulturno-umetničkom festivalu koji spaja umetnike i umetnice, borce i borkinje za ljudska prava, mirovne aktiviste i aktivistkinje, kao i javne ličnosti sa Kosova i Srbije, i doprinosi regionalnoj saradnji i izgradnji mira. Ovogodišnje izdanje festivala biće organizovano od 4. do 6. maja u Prištini. Više o festivalu “Mirëdita, dobar dan” možeš da saznaš ovde

Troškove prevoza, smeštaja, kao i troškove vize (za učesnike/ce iz BiH), za sve učesnike/ce pokrivaju organizatori. 

Ukoliko si zainteresovan/na da budeš deo studijskog programa, kao i festivala “Mirëdita, dobar dan”, ali i da upoznaš Prištinu, popuni formular ovde, najkasnije do 28. februara 2023. godine. Radni jezik programa je engleski.

Western Balkans Fund Regional Grant Scheme is co-funded by the European Union, IPA – Instrument for Pre-Accession Assistance.

KONTAKT OSOBA

Ime i prezime:

Ivana Jovanović

Email:

ivana.jovanović@yihr.org