fbpx

Razmena novih perspektiva: Studijska poseta Prištini

Osamnaestoro mladih iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Kosova prvi put je posetilo Prištinu u sklopu Studijske posete Prištini, koja je bila deo Mirëdita, dobar dan! festivala od 4. do 6. maja. Studenti i studentkinje su tokom trodnevne posete imali priliku da se upoznaju sa borcima i borkinjama za ljudska prava, mirovnim aktivistima/kinjama, kao i sa predstavnicima kosovskih institucija, i razgovaraju o manjinskim pravima na Kosovu, jezičkoj segregaciji, ratnim zločinima na Kosovu, kao i o značaju memoralizacije.

0 komentara

Alternativni dijalog

Studenti iz Prištine Alfred Beka i Enver Ramadani su od 21. do 23. juna kao učesnici projekta Inicijative mladih za ljudska prava „Alternativni dijalog Kosovo – Srbija“ posetili Beograd. Ovaj Projekat je podržala organizacija The Balkan Trust for Democracy.

0 komentara