Otvoreno pismo Inicijative mladih za ljudska prava predsednici Vlade Ani Brnabić

Poštovana predsednice Vlade,

Ovim putem Vam se obraćamo povodom činjenice da je 22. oktobra na štandu Ministarstva odbrane, na Sajmu knjiga u Beogradu, predstavljen ratni dnevnik general-pukovnika Nebojše Pavkovića koji je pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju osuđen na 22 godine zatvora. Takođe, danas će Vladimir Lazarević, koji je u istom postupku za ratne zločine na Kosovu osuđen na 14 godina zatvora predstaviti svoja sećanja na štandu Ministarstva odbrane.

Inicijativa mladih za ljudska prava iskazuje duboku zabrinutost u vezi sa porukom koja se ovakvim činom šalje – od strane Vlade Republike Srbije i Vas kao premijerke – ukoliko ostanete nemi na ovakav potez Ministarstva. Ministarstvo odbrane promoviše učešće u ratu generala i vojnih komandanata čija su delovanja veoma jasno okarekterisana njihovim presudama.

Podsetili bismo Vas da je general-pukovnik Nebojša Pavković proglašen krivim za deportaciju, druga nehumana dela (prisilno premeštanje), ubistvo i progone (zločini protiv čovečnost) kao i za kršenja zakona i običaja ratovanja. U presudi se takođe navodi da je svaki od osuđenih, u predmetu Šainović i drugi, pojedinačno učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu sa ciljem promene etničke ravnoteže na Kosovu u nastojanju da se obezbedi dalja kontrola srpskih vlasti. Osim generala Pavkovića, jedno od izdanja („Prištinski korpus 1998-1999 – svedočenja ratnih komandanata“) u okviru pomenute edicije Ministarstva odbrane bavi se i sećanjima komandanata brigada na čelu s tadašnjim komandantom Prištinskog korpusa, generalom Vladimirom Lazarevićem, koji je takođe proglašen krivim za pomaganje i podržavanje: deportacije i drugih nehumanih dela (prisilno premeštanje i zločini protiv čovečnosti).


Inicijativa mladih za ljudska prava ovu činjenicu razume kao do sada najotvoreniji vid podrške državnih organa osuđenim ratnim zločincima za vreme Vašeg mandata kao predsednice Vlade.


Ratni dnevnici i memoari osoba koje su pravosnažno osuđene za ratne zločine, a koje štampa, publikuje i javno predstavlja Ministarstvo odbrane Vlade Srbijе predstavlja suštu suprotnost reformskim ciljevima Vaše Vlade.

Prilikom izlaganja Vašeg ekspozea, naglasili ste da je jedan od ciljeva Vlade postizanje istorijskog pomirenja sa albanskim narodom na Kosovu. Ponavljamo da pomirenja nema bez preuzimanja odgovornosti. Ako očekujete da se sve žrtve uvaže, rane prevladaju i zaista želite pomirenje kao trajni proces, ne smete da opravdavate prisustvo ratnih zločinaca u javnom prostoru. To je političko pitanje i ono je na vama – da li je ovo Vlada koja podržava zločince ili ne. Rehabilitacijom ratnih zločinaca dovodi se u pitanje kako evropski put Vlade i cele zemlje, tako i bilo kakav dijalog o kosovskom pitanju.

Od vas tražimo da se obustave dalje aktivnosti Ministarstva odbrane, u vidu štampanja i promocije Edicije “Ratnik”, kojima se unižavaju sve žrtve rata na Kosovu. Sledeća aktivnost MO ovog tipa je promocija knjige „Prištinski korpus 1998-1999 – svedočenja ratnih komandanata“ u danas od 16 sati na Sajmu knjiga u Beogradu, kada će biti predstavljena sećanja i već pomenutog osuđenog ratnog zločinca Vladimira Lazarevića.

Aktivnosti Ministarstva odbrane povodom objavljivanja Edicije “Ratnik” predstavljaju suštinsko odricanje od svih vrednosti na kojima je nastala i na kojima počiva Evropska unija. Ovaj čin predstavlja vraćanje Srbije u klub zemalja kojima razvoj društva i evropska orijentacija ne stoje visoko na listi prioriteta, dok regionalnu saradnju na bilo kom planu čine gotovo nemogućom. Srbija mora imati aktivnu ulogu u kreiranju prostora za nova sećanja i izgradnju novih odnosa na Balkanu umesto da sistemski podržava revizionističke poduhvate u korist osuđenih ratnih zločinaca.

U prilog konstruktivnom dijalogu, prilažemo Vam i detaljan opis šta je to Ministartstvo odbrane prećutalo građanima Srbije promovišući osuđene ratne zločince.

Inicijativa mladih za ljudska prava