Organizacije za ljudska prava iz Srbije snažno podržavaju donošenje rezolucije Ujedinjenih nacija o proglašenju 11. jula „Međunarodnim danom sećanja na genocid u Srebrenici“.

Činjenice o genocidu u Srebrenici, kao i njegova pravna kvalifikacija, potvrđene su van razumne sumnje presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove. Prva presuda za genocid u Srebrenici izrečena je komandantu Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske Radislavu Krstiću u aprilu 2004. godine. Za genocid su osuđeni i Vujadin Popović, Ljubiša Beara, Drago Nikolić, Zdravko Tolimir, kao i tadašnji predsednik Republike Srpske Radovan Karadžić i ratni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, koji su osuđeni na doživotni zatvor.

Pozivamo Vladu i predsednika Republike Srbije da podrže proglašenje 11. jula za Međunarodni dan sećanja na genocid u Srebrenici i prekinu s praksom slavljenja osuđenih ratnih zločinaca, a poricanja zločina, žrtava i presuda međunarodnih sudova. Time bi Srbija napravila odlučan korak prema pomirenju u regionu.

Fond za humanitarno pravo
Žene u crnom
Impuls Tutin
Peščanik
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR)
Hartefakt Fond
Građanske Inicijative
Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM)
Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda
Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP)
Autonomni ženski centar
Centar za kulturnu dekontaminaciju (CZKD)
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji