Radionica „Seksualno nasilje i ratovi devedesetih: poveznica sa današnjicom” održana je  22. i 23. maja u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava u Srbiji. Mladi aktivisti i aktivistkinje okupili su se u dve grupe kako bi tokom jednodnevne radionice saznali više o rodno zasnovanom nasilju s fokusom na seksualno nasilje kao i o specifičnostima seksualnog nasilja u kontekstu rata.

„Ovom radionicom sam proširila sam svoju informisanost o samom ratu u Jugoslaviji, saznala sam nešto više o žrtvama koje su pretrpele seksualno nasilje, na koji način su zapravo bile i oružje rata i kako su promenile međunardno pravo”, rekla je Anja Krajnov, jedna od učesnica radionice „Seksualno nasilje i ratovi devedesetih: poveznica sa današnjicom” održane 22. i 23. maja u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava u Srbiji.

Od antiratne aktivistkinje i feministkinje Lepe Mladenović učesnici/ce su imali priliku da čuju nešto više o dokumentima i definicijama seksualnog nasilja u ratu, dok je u prvom delu radionice vršnjačka edukatorka i feministkinja Dejana Stošić govorila o razlikama između pola i roda, prepoznavanju rodnih stereotipa i pružanju podrške osobama u situaciji nasilja.

„Priče o samom seksualnom nasilju, pa i nasilju uopste, uticale su na mene i moju svest, navele su me na razmišljanje i naučile kako da se ponašam ako se ikada susretnem sa žrtvom nasilja, ali i da prepoznam nasilnika i zaštitim i sebe. Mislim da je ovo iskustvo bilo plodonosno za mene i da sam iz radionice dobila znanje koje je stvarno korisno i važno. Potrudicu se da u svom okruženju dalje nastavim da pričam i prenosim znanja koja sam stekla svojim učešćem”, dodala je Anja Krajnov.

Sama tema podstakla je učesnike/ce na diskusiju kako o predrasudama koje postoje o seksualnom nasilju u našem društvu, tako i o neefikasnosti sistema da adekvatno reaguje i pruži pomoć ženama s iskustvom nasilja.

Pored toga, Lepa Mladenović je učesnike/ce upoznala  sa aktivističkim pokretom koji je delovao na našim prostorima tokom rata, ali koji se i danas učestalo bavi odavanjem počasti žrtvama rata i skretanjem pažnje na potrebe žena koje su preživele seksualno nasilje u ratu. Jedna od tih potreba je i omogućavanje da žene s ovom vrstom iskustva dobiju status civilne žrtve rata budući da je je Srbija jedina država u regionu koja to nije učinila ni 30 godina nakon ratova.

Nakon što je radionica „Seksualno nasilje i ratovi devedesetih: poveznica sa današnjicom” završena, deo učesnika/ca će iskoristiti stečeno znanje kako bi napisali svoje tekstove za blog Inicijative mladih za ljudska prava.