Ukupno trideset pet mladih učestvovalo je u dve jednodnevne radionice pod nazivom “Seksualno nasilje i ratovi 90ih: Poveznica sa današnjicom”, koje su održane 9. i 21. decembra u Endžio habu i Kući ljudskih prava i demokratije u Beogradu.

Učesnice i učesnici su imali priliku da u toku radionica razgovaraju o konceptima roda, pola, seksualnosti, pristanka i prisile, razlikama između seksualnog nasilja, uznemiravanja i prisilnim polnim radnjama, kao i razlozima zbog koji žrtve ne prijavljuju nasilje. Takođe, razgovarali su o rasprostranjenosti seksualnog nasilja tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji, kao i njenom poveznicom sa nasiljem koje se dešavalo tad, a koje je i danas prisutno.

Prvi deo radionice vodila je Dejana Deksi Stošić, programska koordinatorka Inicijative mladih za ljudska prava. Nizom aktvnosti učesnici su razbijali stereotipe koje okružuju muškarce i žene. Najveći akcenat je stavljen na rodnu ravnopravnost i koncept moći koji je kamen temeljac svakog vida nasilja, a pogotovo u ratu.

Drugi deo radionice odnosio se na činjenice o rasprostranjenosti seksualnog nasilja tokom ratova 90ih, sa akcentom na Bosnu i Hercegovinu i Kosovo i zakone koje regulišu ovo pitanje, odnos koje društvo danas ima prema ženama koje su preživele ovu vrstu nasilju u sukobu. Ovaj deo radionice vodila je Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo. Ona je sa učesnicima i učesnicama diskutovala o tome šta je tačno silovanje, zašto je silovanje u ratu ratni zločin kao i o tome šta se tačno desilo u Bosni I Hercegovini i na Kosovu i kako danas institucije gledaju na žrtve i počinioce.