fbpx
Zatvoren poziv

Poziv za učešće na radionici „Seksualno nasilje i ratovi 90ih: Poveznica sa današnjicom”

Rodno zasnovano nasilje jedno je od najrasprostranjenijih oblika nasilja, kako u Srbiji, tako i u svetu. Žene i devojčice su u većem riziku od nasilja na ulici, u školi, na fakultetu ili na poslu. 

Istraživanje
Percepcija i iskustvo mladih u vezi sa seksualnim uznemiravanjem” pokazuje da se  seksualnim uznemiravanjem najviše smatra ugrožavanje ličnog prostora (95,3%), nakon čega sledi samododirivanje 92,3% i neželjeni pozivi i poruke sa seksualnom konotacijom (90,7%). 

Tokom 2023. godine je ubijeno 28 žena u Srbiji, a od početka ove godine brojimo 8 femicida. Medijsko izveštavanje o ovoj temi svodi se na senzacionalizam i sekundarnu viktimizaciju, a javni prostor se ustupa osuđenim silovateljima. O temama koje su od značaja za prava žena u medijima često govore predstavnici crkve ili desno orijentisanih političkih partija koji tom prilikom osim što propagiraju antirodne stavove i osporavaju uvođenje novih mogućnosti i prava žena, dovode u pitanje i zakonom utvrđena prava koja su izborena pre više od 50 godina. Na ovaj način naše društvo vraća se par koraka unazad, ka patrijarhalnosti i zatvorenosti društva, gde teme poput seksualnosti pa i nasilja koje se u ovako intimnom kontekstu dogodi – ostaju ispod tepiha, a nepoverenje u žrtve sve više raste. 

U društvu koje je duboko patrijarhalno, tema seksualnog nasilja je tema koja i dalje predstavlja stigmu te žrtve većinom ne prijavljuju nasilje koje im se dešava. Duboko nepoverenje u institucije da ovaj problem reše dovodi do alarmantnih brojki ubijenih žena u porodičnom nasilju dok počinioci uglavnom nisu kažnjeni dovoljno visokim kaznama.

Tema seksualnog nasilja je posebno marginalizovana kada govorimo o ratovima u bivšoj Jugoslaviji, tokom kojih je veliki broj žena i muškaraca silovan ili zlostavljan u privatnim domovima, zatočeničkim objektima ili logorima. Na radionici 22. maja u Beogradu bavićemo se fenomenom seksualnog nasilja tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji kroz sudski presuđene činjenice, ali i generalnim problemima u vezi sa seksualnim nasiljem danas.

Prijave traju do 17. maja 2024. godine, a možeš se prijaviti ispunjavanjem forme koja se nalazi ovde

Za sve učesnike/ce van Beograda obezbeđeni su troškovi hrane, smeštaja i prevoza.

Za sva pitanja i informacije možeš pisati na [email protected].