Inicijativa mladih za ljudska prava poziva poslanice i poslanike Narodne skupštine, na čelu sa Majom Gojković kao predsednicom te institucije, da imajući u vidu da u Skupštini Srbije sedi osuđeni ratni zločinac, postupe u skladu sa zakonom i konstatuju prestanak mandata Vojislava Šešelja, narodnog poslanika i predsednika Srpske radikalne stranke.

Žalbeno veće Mehanizma za međunarodne krivične sudove je pravnosnažnom presudom proglasilo Vojislava Šešelja krivim za progon i podsticanje na progon Hrvata u Hrtkovcima. Izrečena mu je kazna od 10 godina zatvora koja se uračunava u vreme koje je lider SRS proveo u pritvoru.

Podsetićemo da Zakon o izboru narodnih poslanika reguliše okolnosti za prestanak mandata narodnim poslanicima pre isteka vremena na koje su izabrani. Zakon jasno i nedvosmisleno propisuje da mandat prestaje ukoliko je poslanik pravnosnažnom sudskom odlukom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci. S obzirom da je Vojislav Šešelj osuđen na 10 godina zatvora, kao i da su sve presude Žalbenog veća Mehanizma za međunarodne krivične sudove obavezujuće za Republiku Srbiju, Vojislavu Šešelju mora prestati mandat narodnog poslanika.

Inicijativa mladih za ljudska prava godinama unazad upozorava na opasnost od delanja ratnih zločinaca u javnom i političkom životu. Činjenicom da jedan od njih sada sedi u Narodnoj skupštini Srbije, ova lestvica je podignuta na viši nivo. Građanke i građani ove zemlje ne zaslužuju da budu predstavljani od strane čoveka koji je zbog odgovornosti za progone civila osuđen na 10 godina zatvora, a koji je i danas jedan od najvidljivijih glasnogovornika ratnohuškačke politike. Istupi Vojislava Šešelja od momenta njegovog povratka iz Haga u Srbiju, ni na koji način ne ukazuju na to da se lider SRS-a pokajao ili da je svestan svoje odgovornosti za kreiranje i sprovođenje u delo politike koja je dovela do rata. Naprotiv, Vojislav Šešelj veoma aktivno nastavlja sa kampanjom diskriminacije i podsticanja netrpeljivosti koje su tokom ratova devedesetih odnele preko 130.000 života.

Osim prestanka mandata tražimo i otklon od pomenute politike i usmeravanje na suočavanje sa prošlošću kao osnov za pomirenje i stabilnost u regionu. Pijetet prema žrtvama, preuzimanje odgovornosti i poštovanje presuda donetih kako pred Tribunalom u Hagu, tako i pred domaćim sudovima, neophodni su preduslovi za izgradnju bolje budućnosti za mlade čitavog regiona koji su prinuđeni da žive posledice rata za koji nisu odgovorni.