Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik) naložio je Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) da bez odlaganja dostavi Inicijativi bezbednosnu procenu koja je bila osnov za zabranu skupa Sedam hiljada, a koju je MUP označio kao tajnu.

Poverenik u rešenju navodi da MUP u dokumentu “nije dokazao kakva bi se predvidljiva šteta mogla naneti činjenjem dostupnim navedenog operativnog izveštaja sačinjenog od strane policijskih službenika povodom održavanja javnih skupova u Beogradu 11.07.2015. godine”.

Inicijativa je istrajna u naporima da dokaže da su sve radnje državnih organa povodom zabrane skupa Sedam hiljada, protivustavne i protivzakonite. Prvi korak je načinjen ovom odlukom Poverenika, i Inicijativa veruje da će sadržaj ovog operativnog izveštaja pokazati da je odluka o zabrani skupa Sedam hiljada bila politički motivisana, i da nije utemeljena u bezbednosnim razlozima. Drugi korak je ustavna žalba koju je Inicijativa podnela zbog zabrane skupa Sedam hiljada i uskraćivanja slobode okupljanja građanima i građankama Srbije koji su želeli da odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici. Treći korak jeste odbrana Anite Mitić pred Prekršajnim sudom u Beogradu, u postupku koji se vodi protiv nje po prekršajnoj prijavi PS Stari grad zbog organizovanja neprijavljenog skupa u noći 10. jula. Inicijativa insistira da ova prijava mora biti odbačena, jer je Zakon o okupljanju građana na osnovu koga je podneta prijava u međuvremenu oglašen protivustavnim i prestao da važi u oktobru 2015. Napori MUPa moraju biti preusmereni na procesuiranje napadača na skup Sedam hiljada, umesto na učesnike i učesnice mirnog spontanog komemorativnog okupljanja.

Inicijativa će u narednim nedeljama predstaviti izveštaj u kome će biti dokumentovano postupanje i javno obraćanje predstavnika vlasti u Srbiji povodom dvadesete godišnjice genocida u Srebrenici. Politika negiranja genocida u Srebrenici je u suprotnosti sa civilizacijskim i evropskim vrednostima kojima deklarativno streme predstavnici vlasti u Srbiji, i na tu politiku mora biti stavljena tačka.