Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) podnela je krivičnu prijavu Okružnom javnom tužilaštvu u Beogradu protiv pripadnika Uprave kriminalističke policije u Beogradu kapetana Zorana D. Lukovića zbog izazivanja rasne, verske i nacionalne mržnje, razdora i netrpeljivosti iz člana 134. Osnovnog krivičnog zakonika. Zoran D. Luković kontinuirano svojim javnim delovanjem izaziva i raspiruje mržnju protiv priadnika manjinskih verskih zajednica.

U krivičnoj prijavi koju je YIHR podnela Okružnom javnom Tužilaštvu navodi se da Luković u svojim knjigama, pisanim materjalima i javnim nastupima kontinuirano manjinske verske zajednice u Srbiji naziva sektama a vernike tih zajednica “mentalnim manipulatorima, duševno obolelim ljudima, alkoholičarima, narkomanima i toksikomani koji završavaju ili u psihijatrijskim ustanovama ili na groblju”. Luković je u pripadnike manjinskih verskih zajednica svrstao “počinioce najtežih krivičnih dela kao što su ubistva, razbojništva i silovanja”, i okaraterisao ih “kao ljude koji se bave prostitucijom, kao ljude koji se podsmevaju verskim praznicima i crkvenim službama, kao krivce za razvijanje zavisnosti i ubijanje slobodne volje pojedinca, kao vernike koji druge ljude gledaju kao demone, kao ljude koji žele da se obogate i imaju uticaj na centre moći, kao promotere specijalnog rata, kao donosioce smrti i razaranja”…

Zoran D. Luković je pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova i njegova knjiga “Sekte-priručnik za samoodbranu” se koristi kao udžbenik u srednjoj školi MUP u Sremskoj Kamenici. Inicijativa mladih za ljudska prvava poziva MUP da preispita korišćenje ove knjige u nastavnom planu za buduće policijce.