Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) podnela je krivičnu prijavu Okružnom javnom tužilaštvu u Požarevcu protiv Đurić Nemanje i još šest osoba na odsluženju vojnog roka u kasarni u Požarevcu zbog izazivanja rasne, verske i nacionalne mržnje, razdora i netrpeljivosti iz člana 134. Osnovnog krivičnog zakonika. Ovi mladići su 25. maja 2005. godine pretukli Anisa Mašovića iz Prijepolja zbog njegove nacionalne pripadnosti i tom prilikom mu naneli lakše telesne povrede.

Ovi mladići su 25. maja 2005. godine najpre organizovali grupu za “prebijanje muslimana”, a zatim i napali Mašovića na spavanju. Tom prilikom udarali su ga pesnicama, šipkama i ašovom. Mašović je slučaj odmah prijavio nadležnom oficiru, kao i komandantu kasarne. Uprkos tome što su dva svedoka posvedočila da su videla ceo događaj i da su bili pozvani da se pridruže prebijanju muslimana komandant kasarne nije našao za shodno da kazni počinioce. Umesto toga, Mašoviću je rečeno da ne diže prašinu i da su to obične stvari koje se u vojsci dešavaju. Takođe mu je komandant kasarne savetovao da slučaj ne prijavljuje čak ni svojim roditeljima. I pored obećanja komandanta datog Mašovićevom ocu da će ispitati slučaj i kazniti počinioce, još uvek nema informacija da je bilo šta učinjeno. Anis Mašović je dobio godinu dana odlaganja vojske i proglašen je privremeno nesposobnim za vojnu službu.

Ovaj slučaj pokazuje da u Vojsci Srbije i Crne Gore postoji nacionalna mržnja i nasilje, kao i da pojedini oficiri imaju blagonaklon stav prema ovoj, izuzetno opasnoj pojavi. Generalštab Vojske i Ministarstvo odbrane SCG dužni su da hitno preduzmu sve mere kako bi počinioci ovih dela kaznili. Vojno i civilno rukovodstvo dužni su da se jasno odrede prema pojavama nacionalne i verske mržnje i nasilja u kasarnama i time stave do znanja da se nasilničko ili diskriminatorsko ponašanje neće tolerisati. U protivnom, svu odgovornost za buduće slučajeve nasilja snosiće Ministarstvo odbrane SCG i Generalštab Vojske Srbije i Crne Gore.