Platforma “Tri slobode” smatra neprihvatljivim i nedopustivim kampanje targetiranja i zastrašivanja, koje preko plakata i grafita u gradovima Srbije i televizijama sa dozvolom za nacionalnu pokrivenost, pozivaju na linč političkih neistomišljenika, udruženja građana i članova i članica akademske zajednice. Bez obzira na činjenicu da su ovog puta kampanji izloženi i opozicioni akteri koji neretko i sami promovišu govor mržnje i zastrašivanje kao vid političke borbe, normalizaciju ovako brutalnih i zastrašujućih napada smatramo nedopustivom u demokratskom društvu.

Ovakvi obračuni izazivaju duboku zabrinutost ne samo za budućnost komunikacije na političkoj sceni, već i za fizičku bezbednost svih koji javno kritikuju postupke vlast, ili ih kroz javnu i akademsku debatu analiziraju. Pozivamo institucije da adekvatno odgovore na ugrožavanje bezbednosti i grubo kršenje principa na kojima bi trebalo da počivaju demokratska društva.

Poslednjih nekoliko dana u gradovima širom Srbije, kao i na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću, svedočimo neprihvatljivim obračunima sa predstavnicima desno orijentisanih političkih opcija, udruženjima građana i predavačima na Fakultetu političkih nauka, upotrebom jezika mržnje, rodne stereotipizacije i taktika koje urušavaju demokratske kapacitete Srbije. U pitanju su kampanje koje se sastoje od televizijskih priloga, plakatiranja gradova i prigradskih naselja u Srbiji kao i ispisivanja poruka na zidovima i javnim površinama.

Ovo nije prvi put da se u Srbiji organizuju ovako opasne kampanje, koje se ni u kom slučaju ne mogu podvesti pod slobodu govora jer se upravo na ovaj način ova sloboda obesmišljava. Obračune preko plakata smo imali već prilike i da vidimo kad su u pitanju novinari – plakati protiv novinarke Isidore Kovačević u Šapcu, novinara Verana Matića u Vranju i plakati sa kućnom adresom Nenada Kulačina u Beogradu. U sva tri slučaja, počinioci nisu odgovarali.

Upozoravamo da se ovakvim kampanjama, plakatima i video prilozima, koji se promovišu u medijima sa dozvolom za nacionalnu pokrivenost, ponižavaju učesnici u političkom životu u Srbiji, sa ciljem što većeg eksploatisanja mržnje, netrpeljivosti prema neistomišljenicima, manjinama, ženama i zemljama u okruženju. Ovakva atmosfera dodatno ugrožava preostale elemente demokratije u Srbiji, kao i izgradnju dobrosusedskih odnosa. Stoga je neophodno da nadležne institucije promptno i nediskriminatorno reaguju u svakom pojedinačnom slučaju.

Ispred Platforme “Tri slobode”:

1. Inicijativa mladih za ljudska prava
2. Crta
3. Građanske inicijative
4. Slavko Ćuruvija fondacija
5. Partneri Srbija
6. Autonomni ženski centar
7. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
8. Beogradski centar za ljudska prava
9. Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM)
10. Nezavisno udruženje novinara Srbije
11. Novi optimizam
12. Centar za praktičnu politiku
13. Catalyst Balkans