fbpx

Izveštaj “Pasivizacija adresa Albanaca u Preševskoj dolini kao diskriminatorna praksa”

Izveštaj pred vama tematizuje kršenje Zakona o prebivalištu i boravištu od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (MUP) prema Albancima u Preševskoj dolini putem restriktivne primene mehanizma pasivizacije adresa. Izveštaj sadrži istorijski pregled političkih prilika u Preševskoj dolini i pregled podataka o popisu stanovništva kako bi čitaoci stekli uvid u probleme albanskog stanovništva od 1990-ih godina do danas. 

Središnji deo izveštaja čine glavni nalazi, statistički podaci i građa sa terena do kojih je istraživački tim Inicijative mladih za ljudska prava došao prikupljanjem informacija od javnog značaja, kao i kroz  četiri terenske posete Bujanovcu, Preševu i Medveđi, gde su po osnovu polustrukturiranog upitnika sprovedeni intervjui sa ukupno 47 ispitanika koji su ili žrtve procesa pasivizacije ili su upoznati sa problemom pasivizacije. U segementu glavni nalazi i katalog potenicijalno prekršenih prava, predstavljeni su osnovni indikatori zašto je pasivizacija adresa diskriminatorna praksa koja je usmerna protiv građana albanske nacionalnosti u Preševskoj dolini.  

Poslednji deo izveštaja posvećen je pregledu izjava predstavnika vlasti u Srbiji koji negiraju postojanje problema kao što je nezakonito oduzimanja prebivališta Albanaca u Preševskoj dolini. Zatim se u izveštaju navode podaci domaćih nevladinih organizacija i međunarodnih institucija koje su ukazivale na problem pasivizacije adresa u poslednjih nekoliko godina. U izveštaju su mapirane i druge diskriminatorne prakse prema Albancima u Preševskoj dolini kao što su zadržavanje Albanaca na granici sa Kosovom, zabrana prikazivanja filmova na albanskom jeziku, nepriznavanje univerzitetskih diploma sa Kosova kao i sve manja zastupljenost Albanaca u javnim ustanovama u Bujanovcu, Preševu i Medveđi.  

Na kraju izveštaja navedene su preporuke za institucije Republike Srbije, kako bi se Zakon o prebivalištu i boravištu primenjivao na nedsikriminatoran način i kako bi se do kraja ispitala dosadašnja praksa MUP-a Srbije i drugih institucija Srbije koje uskraćuju niz ljudskih prava Albancima u Preševskoj dolini. 

Izveštaj Pasivizacija adresa Albanaca u Preševskoj dolini kao diskriminatorna praksa” nastao je u okviru projekta “Razotkrivanje diskriminatornih praksi u Preševskoj dolini koji je Inicijativa mladih za ljudska prava realizovala zajedno sa Odborom za ljudska prava iz Bujanovca uz podršku Fonda braće Rokfeler iz Sjedinjenih Američkih Država. 

Izveštaj na srpskom jeziku možete pročitati ovde. 

Izveštaj na engleskom jeziku možete pročitati ovde. 

Izveštaj na albanskom jeziku možete pročitati ovde. 

25.10.2023

Ostale publikacije