fbpx

Izveštaj “Stanje poricanja – Srbija 2022: Vreme tihog ponosa”

Od svog nastanka 2003. godine, Inicijativa mladih za ljudska prava se zalaže za društvo bazirano na istini, pravdi, odgovornosti, slobodi, demokratiji i miru. Preduslov za takvo društvo, aktivisti i aktivistkinje Inicijative mladih za ljudska prava vide u suočavanju s prošlošću, uvažavanju činjenica o zločinima počinjenim tokom oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji i prihvatanju odgovornosti za njih.

Inicijativa mladih za ljudska prava kontinuirano prati i izveštava o poricanju i relativizaciji ratnih zločina i drugih kršenja ljudskih prava u vezi sa oružanim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije, kao i o glorifikaciji lica osuđenih za ratne zločine i njihovoj političkoj upotrebi u javnom diskursu Srbije. Razgovor o prošlosti baziran na činjenicama, gotovo je u potpunosti nestao iz javnog prostora kojim dominiraju poricanje, relativizacija i etnonacionalizam. Inicijativa mladih za ljudska prava godinama, kroz svoje delovanje, ukazuje na štetnost takvih politika koje dugoročno onemogućavaju ostvarivanje pravde i izgradnju društva koje će biti spremno da iskaže pijetet prema svim žrtvama, što je nužan preduslov za izgradnju poverenja i pomirenja među zajednicama.

Rasprostranjenost prakse poricanja i relativizacije događaja iz prošlosti ukazuje na potrebu za strukturiranim godišnjim pregledom koji može da pomogne u boljem razumevanju obrazaca poricanja koji su prisutni u savremenom srpskom društvu.

Predstavljamo vam naš novi godišnji izeštaj “Stanje poricanja – Srbija 2022: Vreme tihog ponosa”.

Izveštaj “Stanje poricanja – Srbija 2022: Vreme tihog ponosa” je prvi godišnji izveštaj YIHR Srbija koji na sveobuhvatan način dokumentuje institucionalne i vaninstitucionalne prakse poricanja ratnih zločina tokom cele prošle godine. 

Stanje poricanja – Srbija 2022: Vreme tihog ponosa (BHS) 
State of Denial – Serbia 2022: Time of Silent Pride (ENG)

14.12.2023

Ostale publikacije