Inicijativa mladih za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava, Građanske Inicijative, Žene u Crnom, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji i Beogradski Krug, zahtevaju od Narodne skupštine Republike Srbije da najhitnije formira istražnu komisiju koja će utvrditi činjenice o masovnim grobnicama u Srbiji i uništavanju dokaza o zločinima na Kosovu povodom navoda Fonda za humanitarno pravo o spaljivanju leševa albanskih civila u fabrici „Mačkatica“ u Surdulici.

Prema navodima Fonda za humanitarno pravo u pomenutoj fabrici su maja 1999. godine u dva navrata spaljivani leševi civila sa Kosova, u organizaciji i pod nadzorom lokalne Službe državne bezbednosti, tadašnjih vlasti u Surdulici i tadašnjeg direktora, a sadašnjeg vlasnika fabrike „Mačkatica“. S obzirom na ozbiljnost ovih navoda i na činjenicu da su u Srbiji već otkrivene masovne grobnice u Batajnici, Petrovom selu i jezeru Perućac, pozivamo skupštinu Srbije da hitno reaguje i otvori istragu o svim zločinima na Kosovu i njihovom kasnijem prikrivanju, putem premeštanja i uništavanja leševa.

Nevladine organizacije zahtevaju od policije i tužilaštva da odmah iznesu činjenice, pokrenu istragu i ispitaju sve navode Fonda za humanitarno pravo, ali i drugih organizacija i pojedinaca o spaljivanju leševa u topionici Bor, smederevskoj železari, termoelektrani Obilić, valjaonici u Trepči i drugim mestima gde postoje fabrike sa visokim pećima. Podsećamo da javnost Srbije još uvek nije obaveštena dokle je stigla istraga o masovnim grobnicama u Srbiji i šta se tim povodom preduzima.

Preko 2000 porodica na Kosovu očekuje vesti o svojim najmilijima. Država Srbija duguje ovim ljudima odgovor na pitanje gde su završila tela ubijenih Albanaca sa Kosova. To je primarni civilizacijski zadatak ove zemlje i put za otvaranje procesa suočavanja sa prošlošću i tranzicione pravde.

Efikasno i pravedno rešavanje slučajeva masovnih grobnica i prikrivanja zločina predstavljaju preduslov za izgradnju normalnog i zdravog društva. Bez kažnjavanja počinilaca ovih zločina Srbija ne može računati na napredak i bilo kakvu evropsku perspektivu.