Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji (YIHR Srbija) podnela je u ponedeljak 23. januara pritužbu Poverenici za zaštitu ravnopravnosti zbog diskriminacije pripadnika/ca albanskog naroda od strane Bezbednosno-informativne agencije (BIA).

S obzirom na to da je BIA u saopštenju za javnost od 27. decembra 2022. godine naglasila da je osumnjičeni za krivično delo terorizam albanske nacionalnosti. 

Pominjanje nacionalne, verske, ideološke ili političke pripadnosti osumnjičenog dozvoljeno je samo u slučaju ako je počinjeno krivično delo u vezi sa tom pripadnošću. Kako se terorizam ne može povezati ni sa jednom nacionalnom pripadnošću, očigledno je da se na ovaj način širi netrpeljivost i strah prema Albancima. Saopštenje je još problematičnije ako se uzme u obzir da je objavljeno u trenucima tenzije u odnosima Kosova i Srbije. 

Veliki broj medija u Srbiji potom je saopštenje BIA preneo u izvornom, diskriminatornom obliku.  Saopštenje BIA još je problematičnije, ako se ima u vidu da se Albanci u medijima u Srbiji često prikazuju kao “teroristi”, kao oni koji “zveckaju oružnjem” i koji su “nepoželjni”. Tome doprinose  izjave političara/ki, posebno izjave aktuelnog direktora BIA Aleksandra Vulina. Govor mržnje prema Albancima, posebno u trenucima političkih tenzija, podstiče diskriminaciju, radikalizaciju društva i može dovesti do nasilja i zločina iz mržnje. 

Tome u prilog govori kamenovanje autobusa od 7. januara 2023. godine koji je saobraćao na relaciji Cirih-Priština. Napad se dogodio dan nakon što je pripadnik Kosovskih bezbednosnih snaga (KBS) na pravoslavni Badnji dan u Štrpcu ranio dva pripadnika srpske nacionalnosti – mladića od 21 i dečaka od 11 godina. 

Pozivamo Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti da reaguje na diskriminatorno saopštenje BIA, kao i medije da poštuju Zakon o zabrani diskriminacije i Etički kodeks novinara Srbije, posebno deo u kome se navodi da “novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i učiniće sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu”. 

Imajući u vidu aktuelni francusko-nemački plan za novi sporazum između Srbije i Kosova, kojim bi se normalizovali odnosi i dodatno osigurao mir, pozivamo predstavnike/ce vlasti da osude napade i zaštrašivanje Albanaca, i da prestanu da šire govor mržnje prema albanskoj zajednici.

Pritužbu možete pročitati ovde

Foto: BETAPHOTO/ BRANISLAV BOŽIĆ/MO