U mišljenju Poverenice od 14. novembra ove godine, “Srpskom telegrafu” preporučeno je da ne objavljuje diskriminatorne sadržaje koji predstavljaju povredu dostojanstva lica ili grupe lica na osnovu nacionalne pripadnosti kao ličnog svojstva. Ovaj dnevni list ima 30 dana da se izjasni o preporuci Poverenice. Ukoliko se ne izjasni, Poverenica po zakonu ima pravo da izrekne meru opomene.

U maju ove godine podneli smo pritužbu Poverenici za zaštitu ravnopravnosti zbog teksta od 16. maja 2023. godine u dnevnim novinama “Srpski telegraf” pod naslovom “Albanci nam truju decu – prodaju sok koji izaziva rak”.  

“Srpski telegraf” je naslovom i tekstom istakao nacionalnost ‘Albanaca’, implicirajući da truju decu putem soka uvezenog sa Kosova, što predstavlja tešku formu diskriminacije prema Zakona o zabrani diskriminacije. Ovakav naslov podstiče stereotipe, generiše predrasude i diskriminiše celu albansku populaciju, što nije u skladu sa zakonom.

Ova situacija naglašava značaj odgovornog novinarstva u poštovanju prava i dostojanstva svih ljudi. Mediji imaju ključnu ulogu u oblikovanju javnog mnjenja i trebalo bi da budu svesni uticaja svojih naslova i tekstova na društvo. Poštovanje prava i dostojanstva svih etničkih grupa, uključujući i albansku zajednicu, treba da bude osnova novinarskog izveštavanja.

Mišljenje Poverenice za zaštitu ravnopravnost možete pročitati ovde