Inicijativa mladih za ljudska prava održala je drugi u nizu treninga od 28. do 30. juna 2021. pod nazivom “Kako da istražujem i izveštavam o stanju ljudskih prava?” koji su namenjeni mladim istraživačima i istraživačicama kako bi što detaljnije upoznali načine i metode za izveštavanje o ljudskim pravima.

Treninzi učesnicima i učesnicama pružaju znanje o nameni i snazi jednog izveštaja o ljudskim pravima, o pripremama i metodama istraživanja koje se koriste u zavisnosti od načina prikupljanja informacija, kao i o načinima na koji se izveštaj formira i prezentuje javnosti.

Predavači i predavačice na treningu su istaknuti eksperti i ekspertkinje u svojoj oblasti sa dugogodišnjim iskustvom u civilnom sektoru koji su svoje znanje i iskustvo preneli učesnicima i učesnicama sa idejom da budu pripremljeni za sve situacije sa kojima bi mogli da se susretnu ukoliko se upuste u rad istraživanja i izveštavanja.

Bojana Selaković iz Građanskih inicijativa upoznala je učesnice i učesnike treninga sa radom civilnog društva u Srbiji i sve većem sužavanju prostora za rad branitelja ljudskih prava, uz osvrt na važnost izveštavanja o stanju ljudskih prava u zemlji. Na treningu je govorila i Jelena Radivojević iz Mreže za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK) koja je učesnike i učesnice upoznala sa mehanizmima pristupa informacijama od javnog značaja, dok je Jelena Hrnjak govorila o metodama rada i izveštajima NVO Atina. Učesnici i učesnice su imali priliku da posete i kancelariju Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja i zaštite podataka o ličnosti i upoznaju se sa njegovim radom. Kako je prošla poseta, možete pogledati ovde.

Na treningu je učesnicima i učesnicama predstavljen i rad Beogradskog centra za ljudska prava, sa osvrtom na oblast prava osoba lišenih slobode i prava na azil, sve u kontekstu istraživanja i prikupljanja informacija u radu na terenu.

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim učesnicama/cima i predavačicama/čima što su izdvojili vreme da učestvuju na treningu. Takođe se zahvaljujemo Povereniku na prijemu.

Treninzi su deo projekta Naredna generacija branitelja/ki ljudskih prava u Srbiji podržanog od strane Stejt departmenta Sjedinjenih Američkih Država.