Inicijativa mladih za ljudska prava održala je od 28. do 30. jula treći u nizu trening pod nazivom “Kako da istražujem i izveštavam o stanju ljudskih prava?” koji je namenjen mladim istraživačima i istraživačicama kako bi što detaljnije upoznali načine i metode za izveštavanje o ljudskim pravima. 

Treninzi učesnicima i učesnicama pružaju znanje o nameni i snazi jednog izveštaja o ljudskim pravima, o pripremama i metodama istraživanja koje se koriste u zavisnosti od načina prikupljanja informacija, kao i o načinima na koji se izveštaj formira i prezentuje javnosti.

Predavači i predavačice na treningu su istaknuti eksperti i ekspertkinje u svojoj oblasti sa dugogodišnjim iskustvom u civilnom sektoru koji su svoje znanje i iskustvo preneli učesnicima i učesnicama sa idejom da budu pripremljeni za sve situacije sa kojima bi mogli da se susretnu ukoliko se upuste u rad istraživanja i izveštavanja.

Jovana Tomić je učesnike i učesnice treninga upoznala sa mehanizmom slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i ličnim iskustvom u procesu istraživanja. Zatim se Goran Sandić iz Beogradskog centra za ljudska prava osvrnuo na oblast prava lica lišenih slobode i prava na azil i Nikola Planojević iz organizacije Da se zna, koji je govorio o direktnom radu sa prebroditeljima i prebroditeljkama nasilja.

Učesnici i učesnice programa su imali i priliku da posete instituciju Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, a više o poseti možete pronaći ovde.

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim učesnicama/cima i predavačicama/čima što su izdvojili vreme da učestvuju na treningu. 

Treninzi su deo projekta Naredna generacija branitelja/ki ljudskih prava u Srbiji podržanog od strane Stejt departmenta Sjedinjenih Američkih Država.