fbpx
Zatvoren poziv

Inicijativa mladih za ljudska prava raspisuje Konkurs za posao na poziciji: Office Manager

Inicijativa mladih za ljudska prava u Beogradu (YIHR Srbija) želi da proširi svoj tim novom osobom zainteresovanom za operativno-administrativni rad u delokrugu oblasti kojima se bavi. Tražimo entuzijastičnu, posvećenu i dobro organizovanu osobu koja bi doprinela boljem svakodnevnom fukcionisanju naše kancelarije.

O organizaciji:

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) je vodeća regionalna mreža za mlade u oblasti tranzicione pravde i ljudskih prava, koja kontinuirano zagovara za dugoročni mir i uspešnu regionalnu saradnju u zemljama Zapadnog Balkana. Inicijativa postoji i deluje u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Hrvatskoj i Srbiji.  

Regionalna mreža Inicijative mladih za ljudska prava nagrađena je nagradom Vaclav Havel koju dodeljuje Parlamentarna skupština Saveta Evrope za  izvanredan doprinos u oblasti ljudskih prava u Evropi i svetu 2019. godine.

Prijave se vrše slanjem CV-a i kratkog motivacionog pisma (ne više od 1 A4 strane u elektronskom formatu) na imejl adresu: [email protected] najkasnije do 20.marta 2022.godine.

Šta nudimo:

Novoj članici ili novom članu tima nudimo sticanje radnog iskustva u dinamičnom timu, prijatno i inkluzivno radno okruženje u kome je kolegijalnost jedna od osnovnih vrednosti, razvoj veština i znanja potrebnih za rad u civilnom društvu, sticanje specifičnih znanja koja se odnose na administrativni i operativni rad u multifunkcionalnoj kancelariji (YIHR u sklopu kancelarije poseduje svoj hab – Endžio hab), multidisciplinarni pristup u rešavanju različitih operativnih problema, upoznavanje, rad i razmenu iskustava sa ljudima iz regiona i sveta.

Rad se obavlja u funkcionalno opremljenoj kancelariji u centru Beograda, sa posebnim radim mestom i mogućnošću korišćenja svih dodatnih uslova koje kancelarija nudi u skladu potrebama posla. Godišnji odmori i slobodni dani se poštuju prema važećem Zakonu o radu Republike Srbije i Internim Pravilnikom o radu Inicijative.

Inicijativa je radno mesto u okviru kojeg se poštuju ljudska prava, obraća pažnja na podršku kolegama u poslu, a komunikacija se obavlja na nivou koji uvažava sve individualne osobenosti. 

Potrebni uslovi:

 • Srednja stručna sprema (kandidati/kinje sa visokim obrazovanje takođe mogu poslati prijavu za ovu poziciju)
 • Dobre organizacijske i komunikacijske sposobnosti,
 • Znanje engleskog jezika

Prednost će imati kandidati/kinje sa prethodnim relevantnim radnim iskustvom.

Opis poslova:

 • Posvećenost i savesnost prilikom obavljanja radnih zadataka
 • Vodi dnevnu i nedeljnu evidenciju o sastancima zakazanim u Inicijativi,
 • Vodi adresar i baze kontakata organizacije, posebno donatora, medija i slično u saradnji sa projektno-programskim timom,
 • Vodi projektni kalendar organizacije,
 • Obavlja celokupnu nabavku potrošnog materijala za potrebe Inicijative,
 • Vodi evidenciju o posetama osoba izvan Inicijative,
 • Javlja se na telefon i komunicira sa strankama,
 • Proverava oficijelni email Inicijative i prosleđuje pristiglu elektronsku poštu relevantnim subjektima unutar Inicijative, u skladu sa internom procedurom,
 • Vodi delovodnik,
 • Odgovoran/na je za slanje i prijem poste u organizaciji,
 • Podnosi izveštaj o svom radu finansijsko-administrativnom koordinatoru/ki,
 • Asistira Direktoru/ki, Programskom direktoru/ki i drugim zaposlenima u redovnom obavljanju poslova,
 • Obavlja sve druge poslove na zahtev Direktora/ke. / Učestvuje u / ili samostalno obavlja i druge poslove prema potrebama organizacije, a u skladu sa sopstvenim kapacitetima i kompetencijama.Znanje engleskog jezika.Prednost će imati kandidati/kinje sa prethodnim relevantnim radnim iskustvom.Postani deo YIHR tima! Unapred se radujemo prijavama!YIHR tim