U nastavku je Deklaracija povodom Dana ljudskih prava koju su zajednički podržali omladinski ogranci Demokratske stranke, Liberalno demokratske partije, Nove stranke, Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, na predlog Inicijative mladih za ljudska prava.

Inicijativa mladih za ljudska prava izražava zadovoljstvo što su mlade političarke i mladi političari ovom zajedničkom Deklaracijom poslali jasnu poruku društvu da su osnovna ljudska prava i slobode univerzalne vrednosti oko kojih nisu dozvoljene podele i relativizacije.

DEKLARACIJA POVODOM DANA LJUDSKIH PRAVA

Mi, mladi/e političari/ke regiona Zapadnog Balkana, Polazeći od opredeljenja da je zaštita ljudskih prava jedan od osnovnih temelja naših društava, Izražavamo svoje uverenje da je konstantan rad na unapređenju sistema zaštite ljudskih prava naša dužnost i obaveza i osećamo solidarnost sa svim građanima i građankama kojima su osnovna ljudska prava ugrožena.

U skladu sa time, kroz svoj rad dodatno ćemo biti posvećeni unapređenju znanja i svesti o ljudskim pravima. Svesni smo da je naša svakodnevnica određena obimom prava i sloboda koja su nam zagarantovana, i uživajući slobodu izražavanja, udruživanja i političkog delovanja aktivno ćemo se zalagati za poboljšanje položaja svih marginalizovanih i diskriminisanih društvenih grupa i pojedinaca u našem društvu.

Verujemo da je društveno-politički, demokratski, ekonomski, socijalni i svaki drugi napredak naših društava neraskidivo povezan sa poštovanjem ljudskih prava. Stoga uprkos našim različitim političkim ciljevima, delimo zajedničku viziju društva u kojem ljudi jednako uživaju svoja neotuđiva prava i slobode.

Imajući u vidu univerzalnu vrednost ljudskih prava, ovu izjavu zajednički potpisuju:

  • Demokratska omladina
  • Forum mladih Nove stranke
  • Mladi Liberalno-demokratske partije
  • Socijalistička omladina Srbije
  • Unija mladih Srpske napredne stranke

Regionalna mreža Inicijative mladih za ljudska prava podržava osnivanje i rad Mreže stranačkih organizacija mladih. Osnovni ciljevi Mreže su podsticanje regionalne saradnje mladih i unapređenje zaštite ljudskih prava.