Osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi odbacilo je krivičnu prijavu koju su protiv NN lica podneli aktivisti Inicijative mladih koji su napadnuti na promociji knjige haškog osuđenika Veselina Šljivančanina, održanoj u Beški u januaru 2017. godine u organizaciji Srpske napredne stranke.

Tužilaštvo u obrazloženju, bez mnogo uvijanja, iznosi stav da je sasvim normalno fizički napasti aktiviste za ljudska prava koji zvižde ratnom zločincu. Brojni zaključci koje je tužilaštvo iznelo su refleksija političke i opšte kulture u Srbiji koja u različitim situacijama nasilje smatra opravdanim, ponekad i neophodnim.

Inicijativa mladih za ljudska prava veruje da bi javno tužilaštvo trebalo da bude lider u borbi protiv nasilja koje, kao galopirajući kancer, nagriza naše društvo i odnosi brojne ljudske živote, i umesto vladavine zakona, uspostavlja pravo jačeg kao osnov odnosa u društvu. Nasuprot tome, kao i u brojnim drugim slučajevima koji su javnosti poznati (i verovatno mnogo više onih koji nisu), javno tužilaštvo je odabralo da se ne zamera vladajućoj stranci i konzervativnim, nasilnim delovima društva.

Navodeći  da “iz samog lekarskog izveštaja za Sofiju Todorović proizilazi da su je udarali pesnicama po glavi i leđima i gurnuli niz stepenice te joj udarili glavu o zid” tužilaštvo zaključuje da povrede nisu nanete “sredstvom podobnim da se telo teško povredi i zdravlje teško naruši.” Vrlo jasno i imperativno, tužilaštvo je tvrdi da je pesnicama, guranjem niz stepenice, odnosno udaranjem glave u zid nemoguće teško povrediti osobu.

U nastavku se još jednom pravna logika i zaštita prava građana zanemaruje kako bi se u prvi plan istakao narativ koji je prisutan u onom delu srpskog društva koje podržava i opravdava nasilje, koristeći argument “kratke suknje”.

Tako tužilaštvo zaključuje da nema govora o krivičnom delu nasilničko ponašanje u slučaju prebijanja aktivista, jer su “incident na tribini izazvali upravo podnosioci prijave, … , jer je do trenutka isticanja parole sve teklo mirno i u najboljem redu, da je tek po isticanju parole i zviždanju od strane podnosilaca prijave i drugih lica došlo do ugrožavanja spokojstva građana i remećenja javnog reda i mira.”

Dakle, tužilaštvo prvenac daje spokojstvu posetilaca tribine Srpske napredne stranke i dalje zaključuje da aktivistima nisu uskraćena niti ograničena prava jer je “samo izbacivanje iz sale u kojoj se održavala tribina, onih lica koja u sali prave nered i ometaju tribinu jedan normalan čin za takvo ponašanje lica koja ometaju skup”.

Inicijativa će uložiti prigovor na ovo rešenje Tužilaštva, i iskoristiti svaki pravni lek koji joj stoji na raspolaganju. Važnije od toga, Inicijativa će nastaviti borbu protiv nasilja u javnom prostoru, ratnohuškačke politike i opravdavanja i relativizacije ratnih zločina.

Rešenje o odbacivanju krivične prijave – OJT Stara Pazova

Fotografija: N1 televizija