fbpx

Primena Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u osam multietničkih opština i gradova u Srbiji

Savezna Republika Jugoslavija pristupila je Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope 11. maja 2001. godine. U skladu sa Zakonom o ratifikaciji Konvencija je supila na snagu 1. septembra 2001. godine. Državna zajednica Srbija i Crna Gora kao pravni naslednik SR Jugoslavije preuzela je na sebe sve obaveze iz ove Konvencije.

0 komentara

Slučaj Papović – Legalisti protiv zakona

Pravna analiza dokumenata koje je potpisala SRJ i zakona koje je usvojio parlament Srbije ukazuje da Vlada Srbije najhitnije treba da poništi odluku ministarke za prosvetu i sport Ljiljane Čolić o postavljenju Radivoja Papovića za rektora Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici. Razrešenjem Gojka Savića sa mesta rektora i postavljenjem Radivoja Papovića, prekršeni su Zakon o Univerzitetu i Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti UN. Tim aktom je istovremeno legalizovan povratak na vlast mnogobrojnih prekršilaca ljudskih prava ili onih koji su ih podržavali u vreme Slobodana Miloševića.

0 komentara