fbpx

Primena Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u osam multietničkih opština i gradova u Srbiji

Inicijativa mladih za ljudska prava je ispitivala pošovanje odredbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u osam opština i gradova u Srbiji. To su opštine Priboj, Novi Pazar, Dimitrovgrad, Subotica, Bački Petrovac, Preševo, Bujanovac i grad Niš. Izveštaj sadrži zaključke i preporuke koje je Inicijativa donela posle istraživanja u lokalnim sredinama i organizovanja lokalnih foruma sa predstavnicima političkih partija, nevladinih organizacija i državnih institucija. 

24.03.2005

Ostale publikacije