Povodom određivanja mere policijskog zadržavanja bivšeg ministra pravde Republike Srbije dr Vladana Batića, Fond za humanitarno pravo i Inicijativa mladih za ljudska prava ukazuju na neophodnost da se u potpunosti poštuju prava osumnjičenog, kao i da se obezbedi puna nepristrasnost rada pravosudnih organa u toku daljih predkrivičnih radnji.

Prema navodima iz sredstava javnog informisanja Vladan Batić je pozvan da kao građanin  pruži obaveštenja organima unutrašnjih poslova koja bi on mogao imati o okolnostima određenog krivičnog dela ili učinioca, ali je u toku davanja iskaza UBPOK ocenio da postoji osnovana sumnja da je bivši ministar pravde izvršio krivično delo zloupotrebe službenog položaja, tako što je 7. juna 2003. godine dao usmeni nalog tadašnjem direktoru Uprave za izvršenje zavodskih sankcija Mr Draganu Vuliću da naredi upravniku CZ u Kruševcu Zvonku Paunoviću puštanje iz pritvora Nenada Jovanovića zvanog Mali Bidža, koji se dovodi u vezu sa kriminalnom organizacijom Zorana Jotića Jotke, a kome je u toku akcije «Sablja» bila određena tzv. mera zadržavanja u trajanju od trideset dana. Bivši ministar pravde Vladan Batić je dakle pozvan da kao građanin da obaveštenja koja bi mogao imati o okolnostima koje UBPOK potražuje, pa stoga nije jasno da li se Batić našao u statusu osumnjičenog isključivo na osnovu iskaza koji je dao uz samoinicijativno podvrgavanje poligrafu. Treba imati u vidu da se iskaz dat upotrebom poligrafa ne može koristiti kao dokaz, te se Batiću ni u kom slučaju nije mogao odrediti pritvor samo na osnovu činjenice da nije „prošao poligrafski test“. Ujedno, kako su istakli advokati Vladana Batića, osumnjičenom nije dostavljen niti je omogućen uvid u rezultate poligrafskog testa, što sve dovodi u pitanje osnovanost određivanja mere zadržavanja od strane UBPOK-a. 

U toku jučerašnjeg dana privedeni su za isto krivično delo i bivši direktor Uprave za izvršenje zavodskih sankcija Mr Dragan Vulić i upravnik CZ u Kruševcu Zvonko Paunović. Prema saznanjima iz štampe Paunović je ponovio svoje optužbe protiv Batića i Vulića u vezi sa puštanjem na slobodu Nenada Jovanovića, ali nije poznato kakav je iskaz organima unutrašnjih poslova dao Dragan Vulić.

Da bi se otklonile ozbiljne sumnje javnosti da vlada premijera Vojislava Koštunice sprovodi odmazdu prema članovima kabineta Zorana Đinđića i Zorana Živkovića zbog hapšenja nekih saradnika sadašnjeg vlade u policijskoj operaciji «Sablja», i sprečio pritisak na pravosudne organe u ovom i drugim slučajevima koji se najavljuju, važno je da organi gonjenja i istražni sudija u najhitnijem roku sprovedu potrebne radnje za utvrđivanje osnovanosti lišavanja slobode Vladana Batića.