fbpx

Sumnja u motive hapšenja bivšeg ministra pravde Republike Srbije Vladana Batića

Povodom određivanja mere policijskog zadržavanja bivšeg ministra pravde Republike Srbije dr Vladana Batića, Fond za humanitarno pravo i Inicijativa mladih za ljudska prava ukazuju na neophodnost da se u potpunosti poštuju prava osumnjičenog, kao i da se obezbedi puna nepristrasnost rada pravosudnih organa u toku daljih predkrivičnih radnji.

0 komentara