Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR Srbija) solidarno stoji uz mlade glumice Milenu Radulović i Ivu Ilinčić, kao i sve druge devojčice i žene, koje su hrabro istupile u javnost i progovorile o seksualnom zlostavljanju i silovanju koje su doživele u školi glume Miroslava Aleksića.

U istraživanju Autonomnog ženskog centra (AŽC) “Percepcija i iskustvo mladih u vezi sa seksualnim uznemiravanjem” iz 2018. godine, navodi se da je svaka treća devojka u Srbiji doživela neželjeno dodirivanje, a 80% mladih je doživelo neki vid seksualnog uznemiravanja. Problem seksualnog nasilja je sistemski i nisu u pitanju izolovani slučajevi nasilja.

Ovim putem pozivamo sve državne institucije, posebno obrazovne ustanove, tužilaštvo i sudove da ovom slučaju pristupe odgovorno i profesionalno, a medije da pri izveštavanju poštuju dostojanstvo i privatnost svake žrtve, bez senzacionalizma, relativizacije i retraumatizacije žrtava. Posebno nas zabrinjava karikatura Dušana Petričića objavljena u novom broju Nedeljnika NIN jer predstavlja seksističku i rasističku relativizaciju iskustava žena žrtava silovanja.

Ovaj slučaj nas podseća da je seksualno zlostavljanje ozbiljna tema o kojoj moramo da pričamo svakodnevno, da slušamo iskustva svih devojčica i žena koje su pretrpele ovakvu vrstu nasilja, da pružimo bezuslovnu podršku kao i da ohrabrimo sve žene žrtve nasilja da slučajeve seksualnog zlostavljanja prijave relevantnim institucijama.

Na sledeće brojeve telefona možete prijaviti nasilje koje ste doživele/i:

SOS telefon AŽC: 0800 100 007

Nacionalni SOS broj za žene sa iskustvom nasilja: 0800 222 003

Policija: 192

#NisteSame

 

Foto: Beforeafter.rs / Nova.rs