U hotelu “Norcev” na Fuškoj gori u utorak, 5. jula 2005. godine, u 18.30, Rasim Ljajić, ministar za ljudska i manjinska prava Državne zajednice Srbija i Crna Gora, Njegova ekselencija dr Andreas Cobel, ambasador Nemačke u Beogradu, i Njegova ekselencija Hugues Pernet, ambasador Francuske u Beogradu, zajednički su otvorili regionalnu kreativnu radionicu za mlade “Bliže”, koja je okupila 30 devojaka i mladića iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije i Crne Gore.

Uz podršku ambasada Nemačke i Francuske u Beogradu, Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, Fondacije Konrad Adenauer i Francuskog kulturnog centra u Beogradu, Inicijativa mladih za ljudska prava organizuje od 5. do 10. jula radionicu „Bliže“ na Fruškoj gori u cilju jačanja veza među mladim ljudima u regionu, njihove kreativne saradnje i promovisanja tolerancije i dijaloga. Radionica je inspirisana iskustvom istorijskog pomirenja Francuske i Nemačke i uverenjem da je trajno pomirenje i poverenje moguće i među narodima bivše Jugoslavije i da je ono u najvišem interesu generacija koje dolaze. Srodni jezici i bliski kulturni identiteti i interesovanja mladih značajni su potencijali za novu sinergiju u regionu.

Polaznici radionice će, uz superviziju apsolvenata Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, zajednički raditi na produkciji dva kratka filma na temu „Šta ti znaš o meni“, koji će premijerno biti predstavljeni na Exit festivalu.